Karlslundsbunkern slår upp stålportarna

Namnet till trots har ”Karlslundsbunkern”, i Karlslundsparkens sydliga spets, aldrig ingått i det militära försvaret. Den ingrävda anläggningen från 50-talet har varit tänkt som en en civil ledningscentral i kristid, där ledningsfunktioner för kommunen, räddningstjänsten och polisen skulle flyttas in bakom de metertjocka betongväggarna. Sedan 1996 finns ledningsstaben hso räddningstjänsten och det är frivilligorganisationerna Försvarsutbildarna, Lottakåren och Hemvärnet som förvaltar och använder bunkern. I morgon torsdag, med start klockan 18.30 håller de äppet hus för allmänheten så de informerar om sina verksamheter och om anläggningen.