Landskronapolitiker trycker på om Europaspåret

Intresset hittills för det så kallade ”Europaspåret”, alltså att en ny Öresundsförbindelse som skulle gå via Landskrona, kan sammanfattas som ljummet på regeringsnivå, både i Danmark och i Sverige. Nu har Landskronapolitiker skrivit brev för att få upp det på agendan.

I juni i år tog de båda ländernas regeringar ett gemensamt beslut om att börja utreda förutsättningarna för en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Även Europaspåret borde vara med i en sådan utredning menar Landskronas styrande politiker, som därför skickat brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Framför allt framhåller de att en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör inte har några förutsättningar för godståg. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) skriver bland annat: ”Regeringen har tydligt gett uttryck för att mer gods ska transporteras på järnväg. Det är därför förvånande att inte behovet av ökad kapacitet för godstransporter på järnväg finns med som en fråga att hantera i den strategiska analys av HH-förbindelsen som regeringarna nu ska genomföra. Rimligen måste alternativa lösningar jämföras och konsekvenser analyseras.”
Ända sedan 2012 pågår också ett utredningsarbete kring hur en ny tunnel mellan Malmö och Köpenhamn skulle kunna koppla samman Köpenhamns Metro med Citytunneln och avlasta Öresundsbron från persontåg.

Bilden ovan: Var ska en ny Öresundsförbindelse ligga? Malmö, Helsingborg eller kanske Landskrona? Än är frågorna fler än svaren vad gäller en framtida, andra fast förbindelse över sundet. Foto: Mostphotos