Ljusskygg klubb har blivit dagis med upplysningsidéer

Neptun, heter den, den sprillans nya förskolan på Ödmanssonsgatan som öppnade för knappt tre veckor sedan. Men det är inte bara lokalerna som är nya, utan även pedagogiken och belysningstekniken.

Det är väldigt prydligt på förskolan Neptun när kommunen och belysningsteknikföretaget Brainlit kallat till presskonferens. På lekbordet med dinosaurietema står bara dinosaurier, på bilbordet bara bilar.
– Så är det inte tio minuter efter att barnen varit här, säger förskolepedagogen Rebecka Kainulainen och skrattar.
För några veckor sedan började hon och kollegorna på sin nya arbetsplats, den helt nybyggda förskolan Neptun. Det var under 2015 som kommunens stadsutvecklingsbolag köpte fastigheten där bland annat nattklubben Johns legat, och där det även drivits svartklubb. Köpet har varit en del av det så kallade Österlyftet, där stadsdelens status ska höjas.
– Nu går här 14 barn, men den kan byggas ut för 60 barn, berättar Rebecka Kainulainen om förskolan.
I oktober ska den utökas till 22 barn.

”Det är ljuskällan som avgör hur vi uppfattar färger” berättar Brainlits vd Peter K Andersson. ”I dagsljus är jordgubbarna röda, men i lysrörsljus kan de nästan bli bruna”. Det är dock inte färgåtergivningen som gjort att förskolan Neptun fått modern LED-belysning, utan att den kan användas för att stimulera barnen i skapande, vila och lek.

Förskolan Neptun kommer inte ha några fasta avdelningar för barnen som är det vanliga. Istället ska personalen pröva lite andra grepp.
– Vi kommer ha barngrupper, säger förskolechefen Ann-Marie Skoglösa, och förklarar hur gruppernas sammansättning kan ändras beroende på aktivitet och på barnens önskemål. Även lokalerna är byggda efter det tänket, utformade efter olika aktiviteter. Ett av rummen kallas ”mediatek” där finns det bland annat en pekskärm i jätteformat och möjlighet att projicera bilder på väggarna.
– Vi är inte ensamma om att använda lärplattor i förskolan, men här ska vi använda IT som ett dagligt verktyg i pedagogiken, säger Ann-Marie Skoglösa.
Som exempel ger hon att barnen kan prata med förskolekompisar via Skype, när de befinner sig utomlands, en stor del av barnen på förskolan har utländsk bakgrund.
Förskolan har också en separat matsal, något som inte finns på alla förskolor.

Fönstren i matsalen är inte på riktigt. Men med modern LED-belysning så liknar ljuset bakom dem dagsljuset som det förändras under dagen.

Men den allra nyaste tekniken på förskolan är mycket diskret – den sitter i taket.
– Varje armatur går att styra individuellt, och eftersom de har samma mått som akustikplattorna så är de enkla att flytta, säger Peter K Andersson, vd för Lundaföretaget Brainlit som står för den helt nya belysningstekniken som finns på förskolan.
LED-belysningen ska öka välmåendet hos barn och personal genom att den ger i från sig ljus som liknar dagsljus. Till skillnad från äldre, statiska dagsljuslampor går de på Neptun att styra, både vad gäller ljusstyrka och färgton.
– Man kan säga att det började för tio år sedan när man upptäckte att det finns en tredje receptor i ögat, en för blått ljus, säger Klas Sjöberg som är överläkare med inriktning på inflammationer, som också intresserat sig för hur ljus påverkar människan i ett projekt som drivs av Lunds tekniska högskola och som varit rådgivare inom Brainlit.
Han berättar att det blåa ljuset påverkar utsöndringen av hormonet melatonin som bland annat styr vår dygnsrytm. Det gör att man kan använda ljus för att återställa en rubbad dygnsrytm, men också för att påverka kreativitet och vakenhetsgrad.
– I varje rum kan man ställa in ljuset efter tre scenarier, ”skapa”, ”leka” och ”vila”, berättar Peter K Andersson.
Förskolan Neptun är inte ensam om att ha modern belysning, Västervångskolan, Albanoskolan, Alléskolan och Glumslövs skola har också utrustats med sådan. Men den är av en annan, mindre styrbar teknik. Den nya förskolan som skall byggas i Häljarp ska också förses med samma slags belysning som den på Neptun är det tänkt. Men om och när alla förskolor i staden får modern LED-belysning vågar inte Torkild Strandberg (L), som också är med på invigningen, svara på.
– Nivån lyfts så fort man renoverar. Det är ju alltid så att det som är sist byggt är bäst, säger han.

Bilden ovan: Ljuset i varje rum kan styras för sig. Det finns tre grundinställningar att välja mellan, ”skapa”, ”leka” och ”vila”. Inställningen ”städa” ger skarpt ljus som avslöjar eventuellt damm.

”Mediateket” är ett av aktivitetsrummen på förskolan. Där finns bland annat en stor pekskärm med pedagogiska spel på fler olika språk.