Tiggeriförbud i Landskrona: bara L och SD tydligt för

Vellinge ruskade i förra veckan om i rikspolitiken, genom att rösta igenom ett tiggeriförbud på sex platser i kommunen. Torkild Strandberg (L) har redan stuckit ut hakan och sagt sig vara positiv till tiggeriförbud. Men frågan är hur en omröstning i Landskronas kommunfullmäktige hade slutat.

Frågan om ett tiggeriförbud har funnits på dagordningen för den kommunala förvaltningen redan före Vellinges beslut. Förutsättningarna för ett tiggeriförbud är en av de saker som kommunens juridiska avdelning fått i uppdrag att titta på.
– Resultatet av det Vellinge gör, kommer vi att beakta precis som resultatet av utredningen. Det är ju så att Vellinge inte äger den här frågan själv, utan det de gör ska godkännas av länsstyrelsen. När andra kommuner tidigare har gjort det Vellinge nu har gjort, så har det inte godkänts. Vi ser fram emot hur Vellinges beslut hanteras nu. Om det är så att länsstyrelsen bedömer att det är ok så kommer vi naturligtvis att väga in det när vi ska förhålla oss till det här. Om Vellinge får godkänt för det, vilket ingen fått tidigare, så kommer jag att aktualisera frågan i Landskrona, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.
Hur stora är chanserna att det går igenom tror du?
– Det finns nog goda förutsättningar för det. Den utredning som görs nu tillkom efter ett förslag från Sverigedemokraterna. När det beslutades så var fullmäktige så gott som enigt, jag bedömer att sannolikheten för detta är rätt så stor.
Papperstidningens rundringning visar att det egentligen bara är Liberalerna och Sverigedemokraterna som är tydligt för.
– Så är det säkert, men om rättsläget klaras ut, så tror jag att sannolikheten för att vi vinner gehör för detta är ganska bra, säger Torkild Strandberg.

Liberalernas samarbetspartner i Treklövern, kommunalråd Torbjörn Brorsson (M) är kluven i frågan, liksom Landskronamoderaterna i stort.
– Personligen är jag inte för ett tiggeriförbud. Jag vet att det inom moderaterna Landskrona finns de som är för, men det finns också ganska många som är mot det. Vi är kluvna, det kan vi lugnt säga, säger Torbjörn Brorsson.
Torbjörn Brorsson sitter inte själv i kommunfullmäktige, där Moderaterna har fyra mandat. Om L och SD röstar för ett tiggeriförbud, så räcker det med att M lägger ner sina röster, för att förslaget ska gå igenom i kommunfullmäktige.
– Om vi nu är splittrade, så tror jag att vi tagit beslut om att var och en får rösta efter sin åsikt. Jag tror inte vi hade låtit någon partipiska vina i den här frågan, säger han.
– Den här frågan är synnerligen komplex. Man kan också ifrågasätta hur stor frågan är. Vi har inte många som tigger i Landskrona. Egentligen så är det en ganska liten fråga, men det är många som har synpunkter. Vi ser dem ju nästan dagligen, de här människorna sitter vid butikerna när vi går och handlar.

Det tredje partiet i den styrande treklövern, Miljöpartiet, har inte diskuterat frågan än, berättar Elvir Mešanoviċ (MP), kommunalråd. Personligen är han för ett förbud mot organiserat tiggeri.
– Jag har själv många gånger stött på de som tigger och när jag frågat om de vill ha mat, så tackar de nej. Då blir man lite fundersam, varför är det bara pengar de samlar in?
– Det är en väldigt komplex fråga, civilsamhället och många andra institutioner skulle kunna ta hand om de tiggarna på ett verkligt humanistiskt sätt. Jag frågar mig också, varför har de länder som de kommer ifrån förbjudit detta? Jag tror att det ligger en del i att de har olika uppdragsgivare. Men man ska heller inte generalisera. En del av de som tigger har förvisso verkliga skäl. De är fattiga och behöver pengar, men då finns det andra institutioner och sätt att hjälpa dem på.

Det näst största oppositionspartiet, Sverigedemokraterna, är tydliga med var de står. Hösten 2015 lade de en motion om att utreda förutsättningarna att få in ett tiggeriförbud i den lokala ordningsstadgan.
– Vi är positiva till det, det är bara synd att det tagit så lång tid, säger Stefan Olsson (SD), kommunalråd.
Om det skulle komma upp ett förslag om tiggeriförbud på bordet i Landskrona kommunfullmäktige, hur bedömer du chanserna att det skulle gå igenom?
– Jag har ställt en interpellation till Torkild, som ska debatteras på måndag (läs måndag den 25 september, red.anm), om han kommer följa Vellinges beslut, men Torkild är lite sen där, för han vill avvakta länsstyrelsens beslut och eventuellt överklagande. Jag tycker att man borde gå andra vägen istället, att fler kommuner borde följa Vellinges beslut. Man behöver inte vara tvåa på bollen alltid.
Varför vill du ha ett tiggeriförbud i Landskrona?
– Sverige kan inte ta hand om andra EU-länders fattiga medborgare. Det är upp till det egna landet. Det var inte det som var tänkt med den fria rörligheten, att man skulle åka kors och tvärs i Europa och tigga. Till och med Rumänien där de ofta kommer ifrån, har infört tiggeriförbud. Det är inte lösningen på problemet att människor sitter här och tigger. EU-länderna får ta hand om sina egna medborgare helt enkelt. Rumänien och Bulgarien får EU-bidrag för att ta hand om sina medborgare, det är inte Sveriges uppgift att göra det.

Hur Landskronas största parti i kommunfullmäktige, tillika oppositionsparti, Socialdemokraterna, skulle rösta, kan inte kommunalrådet Jonas Esbjörnsson säga i dagsläget.
– Det är en diskussion som vi för i vår fullmäktigegrupp, och i partiet, om en sådan fråga skulle dyka upp. Jag ligger på som kommunalråd och företrädare för Socialdemokraterna med denna frågan uppåt till Stockholm till våra riksdagsledamöter.
Jonas Esbjörnsson efterlyser nationella riktlinjer för hur tiggeriet ska hanteras. Tiggeriproblemet är inget som Vellinge eller Landskrona kan lösa med lokala förbud, menar han.
– Socialdemokraternas svar på fattigdom har aldrig varit allmosor. Tiggeriet är inget jobb och ska inte cementeras som en företeelse i vårt samhälle. Det är utgångspunkten. När det gäller att lösa tiggeriet, så är det ett nationellt och internationellt ansvar. Det är inget som Landskronas kommunstyrelse kan besluta om, att införa lokala tiggeriförbud, utan det måste till en lösning som är nationell och internationell, det vill säga inom EU.
Att besluta om tiggeriförbudet som man gör i Vellinge är fel väg att gå, menar han.
– Effekten blir bara att tiggeriet flyttar till andra kommuner. Dessutom riskerar tiggerifrågan då att bli ett slagträ i valrörelsen, utan att frågan får en lösning, säger han.
– Nu bör regeringen verkställa Socialdemokraternas kongressbeslut att se över ordningslagen, så att samma regler gäller i alla kommuner. Jag tror inte att lösningen är att man gör olika förbud i olika kommuner.

Vänsterpartiet Landskrona är tydligt emot ett tiggeriförbud. Det berättar Christine Lenander, som sitter på ett av Vänsterpartiets två mandat i fullmäktige, i ett mejl.
– Att förbjuda tiggeri är bara ett sätt att försöka förbjuda ett symtom, istället för att försöka bota sjukdomen. Vi måste titta på orsakerna till att människor tvingas till att tigga. Detta är oftast människor som lever i en permanent fattigdom och som är diskriminerade i sina hemländer. Lösningen är inte att enskilda kommuner inför tiggeriförbud utan lösningen ligger i att bekämpa fattigdom, på EU nivå, på nationell nivå och på lokalnivå, skriver hon i mejlet.

 

LÄS ÄVEN: ”Vellinge inte först ut med att pröva tiggeriförbud”

Foto: Mostphotos