Vuxenutbildningen inflyttad i centrum

Gymnasieskolan Allvar Gullstrand fick rivas efter mögellarm, innan dess, 2011, lades vårdcentralen Norrestad ned. Nu har även den kommunala vuxenutbildningen flyttat från Karlsund/Norrestad till centrum. Under onsdagen var det invigning i nya lokaler på Borgmästargatan/Järnvägsgatan.

Onsdagens bandklippning och bubbelmingel till trots, den kommunala vuxenutbildningen har varit igång i nya lokaler sedan augusti, då flytten gick från de gamla lokalerna på Emaljgatan. Nya adressen är Borgmästargatan 16, samma hus där gymkedjan 24/7 finns i bottenvåningen. I de nyrenoverade lokalerna, som också har ingång från Järnvägsgatan, samsas cirka 600 elever i Komvux, SFI-klasser, vuxenvägledning, Särskild utbildning för vuxna och Yrkeshögskolan.
På den sistnämnda går eleverna Magda Povikli och Rebecka Brewitz. De går på den tvååriga utbildningen till hälso- och vårdadministratör och ser ljust på lokalbytet.
– Det är en stor fördel att vara i city, menar Rebecka Brewitz.
– Vid de gamla lokalerna fanns inga lunchställen och inga affärer. Och för mig är det närmare.
Även lokalerna i sig är bättre menar de.
– Det är inte större, men vi sitter samlade på ett ställe, och så får man chans att känna de som läser första året på utbildningen bättre, säger Magda Povikli.

Rebecka Brewitz och Magda Povikli går på YH-utbildningen till hälso- och vårdadministratör. De gillar att det nu finns affärer och lunchställen i närheten.

– Äntligen är det vår tur att flytta till centrum!, säger skolans rektor Thora Skulasdottir i sitt anförande, när det ska klippas blå-gult band.
Hon förklarar:
– Gymnasiet flyttade för flera år sedan. Vi kunde känna att vi blivit lite lämnade. När fler och fler verksamheter har flyttat så har det lite av ett ödeområde.
Hon framhåller andra fördelar än de rent geografiska.
– Jag tycker vi ska vara här där medborgarna kan se oss. Vuxenutbildning är ju inte obligatorisk som grundskolan, och är vi mer synliga så kan det underlätta att ta steget tillbaka in i utbildning. Man slipper till exempel ta en buss för att träffa en vägledare.

Vuxenutbildningens nya lokaler ligger egentligen i två hus och har ingångar från två håll: dels från Borgmästargatan och dels från Järnvägsgatan.

Att allt fler kommunala verksamheter flyttats från Karlslund/Norrestad har inte varit okontroversiellt, något som bandklippande kommunstyrelseordföranden Torkild Strandberg (L) är medveten om.
– Flytten handlar framför allt om studiekvalitet för eleverna. Här är det nära till bibliotek, lunchställen och annat. Vi lämnar inte Karlslund vind för våg – vår nya plan för området kommer presenteras under hösten. Men att vuxenelever har varit där ett antal timmar under dagen, det har varken gjort till eller från för området, säger han.
Vad som nu händer med de tomma lokalerna på Emaljgatan är inte beslutat.
– Det återstår att se, säger Torkild Strandberg.

Bilden ovan: Komvux, SFI och Yrkeshögskolan är några av de verksamheter som delar på lokalerna.

Stora saxen åkte fram när Torkild Strandberg (L) skulle klippa band. Men själva flytten till de nya lokalerna gick redan under augusti.