De flesta bibliotekarier upplever stök, hot eller våld på jobbet

En majoritet av Sveriges bibliotekarier upplever stök, hot och våld på sin arbetsplats. Det är slutsatsen i en rapport som fackförbundet DIK nyligen publicerat.

Fackförbundet DIK (Dokumentation, Information och Kultur) har bland andra bibliotekarier som medlemmar. Nyligen presenterade DIK resultatet av en enkätundersökning som de skickat ut till de bibliotekarierna om deras arbetsmiljö, och det är dyster läsning.
Det är visserligen bara 28,5 procent av de tillfrågade som svarat, men i de 1358 svar som kommit in är tendensen tydlig: en majoritet upplever problem med social oro, aggression, hot eller våld på arbetsplatsen. Det är fler än när DIK senast tillfrågade medlemmarna för två år sedan.

Bibliotekarierna har ombetts svara för sina erfarenheter de senaste två åren, och under den perioden uppger nästan tre av fyra, 73 procent, av de som jobbar på folkbibliotek att de upplevt aggression som riktats mot dem i sin yrkesroll. Lika stor andel, 73 procent, uppger också att de upplevt någon form av social oro på jobbet. När det gäller våld, så är det fyra av tio (39 procent) som uppger att de upplevt det på arbetsplatsen.
Ett uppseglande problem verkar vara kopplat till inköp av böcker och tidskrifter: 22 procent uppger att de fått hot eller ”befallningar” om att göra medieinköp, de flesta hot från högerextremt håll.

När det gäller förklaringar så tror 69 procent att den finns i att samhället i stort har förändrats.
– Fler och fler människor hamnar i dag i samhällets marginaler och förr eller senare dyker de upp på biblioteken dit de tar med sig sina problem. Vi måste ta hand om varandra lite bättre. Det måste finnas fler ställen som är öppna och dit människor kan söka sig, människor som har psykiska problem eller missbruksproblem måste få hjälp tidigare, säger DIK:s förbundsordförande Anna Troberg till TT.

LÄS OCKSÅ: ”Lugn period på stadsbiblioteket”