Förslag: Markköp ska snabba på byggandet i Tågarp

Det privata initiativet Byn i Byn, som ska skapa drygt 200 nya bostäder i Tågarp, har dragit ut på tiden. För att skynda på det, så kan kommunen köpa ungefär en tredjedel av marken, enligt ett förslag.

Markbiten är på 9,2 hektar. Det är ungefär en tredjedel av den mark, som säljarna, entreprenörerna Lars Håkansson och Per-Olof Jönsson, har avsatt för projektet Byn i Byn. I projektet ska byggas bland annat drygt 200 nya bostäder, de flesta hyresrätter.
– Detta är ett jättestort projekt och vi måste få fart på det. Då är det jätteroligt om vi kan hitta en väg så att kommunen är en del i detta. Från deras håll är de ju också intresserade att det ska ske fortare än vad två entreprenörer i Tågarp kan göra själv, säger Lars Håkansson.
Den markbit som kommunen föreslås köpa gäller projektets norra del, norr om Härslövsvägen, längs med järnvägen. Söder om Härslövsvägen är det fortfarande de två entreprenörerna som ska exploatera.
– Där har vi ju den här planen med seniorboendet och i framtiden även en skola. Det ligger fortfarande i vår bild, säger Lars Håkansson.
Är det så att bostäderna ligger mer i norra delen av projeketet?
– De första bostäderna ligger där, sedan är det ju bostadsområde även söder om vägen. Men vi vill ändå börja där. Det måste ju vara de bästa tomterna att börja på, de som är närmast järnvägstationen, säger han.
Nu ska förslag på köpekontrakt mellan kommunen och entreprenörerna tas fram. Sedan ska ärendet upp i samhällsbyggandsnämnden och kommunstyrelsen.
Från politiskt håll kommer positiva signaler.
– Äntligen kommer vi att kunna få igång utvecklingen av Tågarp. Det har tagit allt för lång tid och vi måste snabba på takten, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Svalövs kommun i ett pressmeddelande.
– Vi talar om prisnivåer på marken som både är attraktiva för kommunen, men som också ger kapital till de privata exploatörerna att gå vidare med sina planer, säger Olof Röstin (M), vice ordförande i kommunstyrelsen i Svalövs kommun.
– Vi hade önskat att vi redan varit igång. Men vi har jobbat hårt under det senaste året för att komma fram till denna lösning. Nu bygger vi vägar och vatten och avlopp i den första etappen, säger han.
Byggnationen i Tågarp påverkar även andra funktioner i byn. Kommunen hyr sedan tidigare tre avdelningar förskola av de privata exploatörerna på förskolan Alfabo. Just nu håller ytterligare två avdelningar på att byggas. I framtiden kan det kanske finnas underlag för två avdelningar till utöver det.
– Att kommunen köper en del av marken och startar exploatering på denna garanterar att antalet barn i Tågarp blir så stort att förskolan fylls. Vem vet, på sikt kanske det också kan bli frågan om en låg- och mellanstadieskola, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande i Svalövs kommun.

Bildtext: ”Det är jätteroligt att det kommer att hända och det kommer att hända ganska snart, säger Lars Håkansson (till vänster på bilden). Här tillsammans med Per-Olof Jönsson. Foto: Jonas Lundin/Arkiv