Så mycket höjs hyran för Landskronahems hyresgäster

En halv procent. Det blir den genomsnittliga hyreshöjningen för kommunala bostadsbolaget Landskronahems hyresgäster vid årsskiftet. Den höjningen är sista delen av ett treårigt avtal mellan Hyresgästföreningen och Landskronahem som gällt från och med år 2016. År 2016 låg genomsnittshöjningen på 0,7 procent, i år på 0,6 procent och nästa år alltså på 0,5 procent.
Men det innebär inte att 0,5 procent är höjningen som gäller för alla Landskronahems hyresgäster nästa år. I vissa områden kan det bli mer.
– Det kan skilja sig lite beroende på var i Landskrona man bor, säger Emma Bryanton, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
– I Landskrona har vi med Landskronahem förhandlat fram en hyressättningsmodell som tittar på lägenhetens bruksvärde och om områden ligger högt eller lågt i hyra i förhållande till olika förutsättningar, berättar hon.
Nästa år måste Hyresgästföreningen och Landskronahem åter sätta sig vid förhandlingsbordet. Det återstår om det även då blir en flerårig uppgörelse.
– Nu är det rätt så många bolag som inte vill binda upp sig på längre avtal, med tanke på inflationen och ränteläget, säger Emma Bryanton.

FAKTA Så mycket blir en halv procent
Av 3000 kronor: 15 kr
Av 4000 kronor: 20 kr
Av 5000 kronor: 25 kr
Av 6000 kronor: 30 kr