Kommunen vill ha cykelväg tidigare

Region Skåne har planer på en cykelväg mellan Billinge och Röstånga, men först om tio-tolv år. Det är för långt fram i tiden, tycker Svalövs kommun, som dessutom tycker att Region Skåne missat två andra viktiga sträckor.

Det var i början av september som Papperstidningen skrev om Region Skånes förslag till Cykelvägsplan 2018-2029 (läs den artikeln här). Där ingår en cykelväg mellan Billinge och Röstånga, men tidigast tio år. Att den ligger så långt fram i planeringen som 2029 har att göra med att Region Skåne inte anser att det är en skolväg för barn, utan enbart viktig med tanke på turism.
Det är alldeles för långt fram i tiden framhåller Svalövs kommun i ett yttrande: ”Röstånga-Billinge är en koppling som är mycket viktig både på ett lokalt plan, men även i ett större perspektiv som en del i ett längre cykelstråk. Svalövs kommun anser att idag föreslagen projektstart 2029 ligger för långt fram i tiden och bör omprioriteras.”
Utöver synpunkterna om cykelvägen mellan Billinge och Röstånga, så pekar Svalövs kommun även på två andra sträckor som borde finnas med i Region Skånes planer. En av dem är sträckan Svalöv-Kågeröd, ”som är en saknad länk i cykelledsstråket för turism och rekreation mellan Lund och Söderåsens nationalpark. När pågatågstrafik öppnas på Söderåsbanan försvinner troligtvis busslinjen, vilket innebär sämre möjligheter för boende i Källstorp och Axelvold att ta sig vidare utan bil. Cykelväg blir däremed en viktig ersättning”, enligt yttrandet.
Svalövs kommun vill även ha en cykelväg på sträckan Teckomatorp-Marieholm.
Förslaget till Cykelvägsplan för Skåne innehåller tolv års cykelvägssatsningar för cirka 1,5 miljarder kronor, varav 765 miljoner kronor är statliga pengar och resten kommunal medfinansiering. Planen är en bilaga till det som ska bli en ny Regional transportinfrastrukturplan för Skåne för åren 2018-2029.