Nu prövar förskolan Svalans kulturprofil sina vingar

På Svalövsförskolan Svalan går det betydligt fler barn till föräldrar med annat modersmål än svenska, än vad det gör på de andra kommunala förskolorna på orten. I våras togs beslut om en ny kulturprofil som ska hjälpa till att komma till rätta med den obalansen. Nu prövar den kulturprofilen sina vingar.

– Också rullar vi runt!, ropar danspedagogen Björn Hantoft.
Ett antal ett-till-femåringar följer med glädje hans uppmaning, och rullar runt på den stora, runda mattan. Inte alla, men det gör inget, det finns en trygg famn även för den som inte vill vara med.
Björn Hantofts veckoliga danspass är en del av förskolan Svalans nya kulturprofil, som blivit verklighet nu under hösten.
Det var i våras som politiker och tjänstemän i Svalövs kommun konstaterade att det finns ett integrationsproblem i den kommunala förskoleverksamheten: det är mycket högre andel barn till föräldrar med annat modersmål än svenska på förskolan Svalan än på de två andra kommunala förskolorna i tätorten. På Svalans förskola utgjorde de barnen knappt 60 procent under 2016, medan samma siffra på Norrgårdens förskola var 24 procent, och på Solstrålens förskola 33 procent.
Det riskerar att påverka barnens språkinlärning negativt, och som en åtgärd beslutade politikerna i bildningsnämnden att ge förskolan en kulturprofil som ska ge ”ett konkret, kreativt och lustfyllt sätt att utveckla barns språk och lärande”.

Danspedagogen Björn Hantoft bjuder upp till dans och Hamza Christensen hänger på. En gång i veckan håller Björn Hantoft i danspass med barnen.

– Vi har kopplat till oss några olika aktörer, berättar förskolechefen Kerstin Lindén Olsson.
– Från kommunala musikskolan kommer danspedagogen Björn, som är här en gång i veckan, och även en musiklärare som är här två gånger i veckan.
Även konstnären Susanne Jardeback, känd från Nobelpris-sammanhang, är en del av kultursatsningen, fast på ett lite annat sätt.
– Hon fungerar som en inspiratör för personalen, ska hjälpa till att ge lite nya tankar och idéer om vad man kan göra med barnen, berättar Kerstin Lindén Olsson.
Förskolan Svalan samarbetar också med kommunens skoldatatek, alltså avdelningen som har hand om digitala verktyg i skolan. De hjälper till med stöd och råd om pedagogiska appar och andra program. Ny utrustning har också köpts in för musik- och bildverksamheten, till exempel instrument och en ljudanläggning.
Precis som på andra förskolor så är det högläsning för barnen ibland, men på Svalan sker det med en pedagogisk twist.
– Vi jobbar med något som heter lässtrategier, ett pedagogiskt sätt att jobba med språket, säger Kerstin Lindén Olsson.
Hon berättar att det exempelvis kan vara att låta barnen själva titta på bilderna i boken och berätta om dem, leta efter svåra ord i texten eller försöka, att på sin egen nivå, identifiera början, mitten och slut på berättelsen.

Tanken är att Svalans satsning på en kulturprofil så småningom ska utvärderas.
– Det är en insats i positiv riktning att göra så här. Senare får vi får utvärdera det, det får kanske vara igång ett eller gärna två år innan man gör utvärderingen. Sådana saker förändras inte över en natt, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).

Hadidja Albakova är med på noterna när danspedagogen Björn Hantoft viftar med armarna.

FAKTA Förskolan Svalan
Förskolan Svalan är en av tre kommunala förskolor i Svalövs tätort. Förskolan är belägen på Hans Perssons väg, mittemot Fridhems folkhögskola. På förskolan går ett 70-tal barn i åldrarna ett till fem år, fördelade på två avdelningar för de minsta barnen, och två för de större.