Nytt försök att få igång ett ungdomsråd

Vid flera dialogmöten under oktober finns det chans för kommuninvånare att komma med input om hur de vill att framtidens idrotts- och fritidssatsningar i kommunen ska se ut. Vid mötet i Svalövs kommunhus den 26 oktober klockan 18-20 är det tänkt att ett nytt ungdomsråd ska se dagens ljus.

– Man kan se det dialogmötet som det första ungdomsrådet. Vi bjuder in ungdomar för att bygga upp hur deras delaktighet kan se ut. Det kan resultera i ett fast ungdomsråd, med intresserade som tar initiativ och anmäler sig. Det kan också vara så att vi får ge i uppdrag till skolorna att välja deltagare i området eller om det ska vara elevrådens presidium som är med i ungdomsrådet. Det går att göra på fantastiskt många sätt. De som kommer till den kvällen i Svalöv får möjlighet att påverka hur ungdomsrådet ska se ut, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
Förra gången kommunen försökte starta ett ungdomsråd, skedde det i samband med ett öppet kommunfullmäktigemöte. Nu hoppas Torbjörn Ekelund att fritidsfrågorna som tas upp på medborgardialogen ska locka fler ungdomar.
Skälen till att ha ett ungdomsråd är flera.
– Som politiker ska man på något sätt föra fram alla medborgares talan, vi har medborgare som är myndiga och själva kan ställa sig till förfogande och engagera sig politiskt, vi har till och med särskilda råd för pensionärer, men ungdomar har ofta lite svårt att komma till tals.
– Det handlar dels om att bygga upp delaktigheten för ungdomar i kommunen, dels om kommunens utveckling i stort, vilket håll som kommunens ska utvecklas, vilka frågor är viktiga för dem. Jag kan mycket väl tänka mig att kollektivtrafik är en väldigt viktigt för ungdomar. Är man med i ett ungdomsråd som leds av bildningsnämndens ordförande, så har man nära till en dialog med personer som faktiskt har makten att förändra saker, säger Torbjörn Ekelund.

Bildtext:
Dialogmöten om det idrottspolitiska programmet har redan hållits i Kågeröd och Röstånga, medan de Teckomatorp, Billeberga/Tågarp och Svalöv är kvar. Dialogmötet i Svalöv den 26 oktober, ska också fungera som ett försök att starta ett ungdomsråd. Foto: Mostphotos