Öppet genom Gallerian från den 1 december

Ändrad detaljplan öppnar för andra typer av hyresgäster

Det har varit stängt sedan 2008, men från den 1 december ska det åter att gå igenom den gamla gallerian mellan Nygatan, Rådhustorget och Norra Långgatan. Än så länge är bara restaurangen Yazhou och en bankomat klara som hyresgäster, cirka 500 kvadratmeter står outhyrda. Men en ändrad detaljplan ska öka chansen till uthyrning.

Sedan ett år hyr kommunala kulturskolan drygt hälften av ytan i den gamla gallerian. Det är bland annat därför som det nu tagits beslut att ändra detaljplaneklassningen för kvarteret. Tidigare har bostäder och handel varit tillåtna verksamheter, nu läggs också vård, skola och samlingsbegreppet ”centrumverksamheter” till dessa.
– Det är något vi ansökt om på grund av kulturskolan. Idag har ju den ett tidsbegränsat bygglov, nu blir det permanent, säger Andreas Lund, regionchef på Brinova, fastighetsbolaget som äger lokalerna.
Den nya klassningen tillåter också vård och förskola till exempel – letar ni efter sådana hyresgäster?
– Man kan väl säga att det är lika bra att klämma in några extra bokstäver när man ändå ändrar klassningen. Det öppnar ju upp för andra typer av hyresgäster, säger Andreas Lund.
Andreas Lund berättar att Brinova för diskussioner med potentiella hyresgäster, men att det i dagsläget bara finns kontrakt med restaurangen Yazhou i det gamla sparbankshuset mot Rådhustorget, och för en bankomat.
– Det finns intressenter som vi har sagt nej till. Vad vi letar efter är verksamheter som kompletterar de befintliga och passar in i stadsbilden.
Det är drygt 500 kvadratmeter butiksyta som är outhyrda, fördelat på 55, 260 och 200 kvadratmeter.
– Målbilden är att hyra ut dem med den uppdelningen, säger Andreas Lund.
Tomma butikslokaler till trots, den 1 december ska åter gallerians dörrar öppna.
– Det blir alla tre ingångarna, både mot Rådhustorget, Nygatan och Norra Långgatan, säger Andreas Lund.
Den 1 december får också Yazhou tillgång till nyrenoverade lokaler, berättar han. Som Papperstidningen tidigare skrivit om så skulle Yazhou öppnat redan till våren, men oförutsedda svårigheter i ombyggnationen, bland annat stora nivåskillnader mellan husen, har försenat öppnandet.

Bilden ovan: Stängt. Men den 1 december öppnar åter gamla gallerians ingångar mot Norra Långgatan, Nygatan och Rådhustorget. Det trots att cirka 500 kvadratmeter butiksyta ännu står outhyrda. Foto: Per Eeg-Olofsson