”Skolvillor” får ge plats åt ny förskola i Glumslöv

Flera av Landskronas byar växer, till exempel Häljarp. Men även Glumslövs befolkning genomgår föryngring och tillväxt, och därför behövs en ny förskola där. 40 miljoner kronor är sedan tidigare avsatta i kommunens budget för att bygga den, men var den ska hamna har inte varit klart. Nu är dock placeringen klar, det rapportera Landskronaposten/HD. Den hamnar norr om Glumslövs idrottsplats, på den tomt söder om Johan Pers väg där det idag finns 6 så kallade skolvillor. Två av dem får flytta för att ge plats åt den nya förskolan, vart de flyttas är dock ännu inte bestämt. När byggprojektet startar nästa vår kommer barnen som går där att flyttas till provisoriska paviljonger som ställs upp strax intill. Själva byggandet av av tvåvåningshuset, som ska rymma 140 förskolebarn och ett mottagningskök, startar i augusti nästa år. När den nya förskolan öppnas så läggs förskolepaviljongerna vid Glumslövs skola ned är tanken, och även förskolan Annetorp.

Bilden ovan: Så här är det tänkt att den nya förskolan ska se ut mot Johan Pers väg. Skiss: Wigot konsult/Landskrona stad