Torkild Strandberg: ”Ett nationellt förbud att föredra”

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) har i debatten uttalat sig positivt för ett lokalt tiggeriförbud även i Landskrona. Ändå säger han sig inte vara förvånad över länsstyrelsens beslut.

– Nej, det var ganska väntat. Det är i linje med de beslut som länsstyrelser fattat tidigare i liknande fall, säger Torkild Strandberg och syftar bland annat på när Sala kommun ville införa ett kommunomfattande tiggeriförbud 2011, men fick nej av Länsstyrelsen i Västmanland.
Om Vellinge kommun accepterar länsstyrelsens beslut eller ej är inte klart i skrivande stund, kommunen har tre veckor på sig att överklaga till förvaltningsrätten.
Torkild Strandberg är positiv till ett lokalt tiggeriförbud i Landskrona, något som han tidigare uttryckt både i debatt- och nyhetsartiklar. Länsstyrelsens beslut ändrar inte på den åsikten uppger han.
– Nej, inte på åsikten. Men det börjar se ut som om det är en svår väg att gå med dagens lagstiftning, kanske omöjlig. Vi får se om Vellinge överklagar och vad det i så fall kan leda till. Men jag tror att ett nationellt förbud är att föredra, det är mer rättssäkert.
Efter en motion från SD så pågår just nu en kommunal utredning om just ett lokalt tiggeriförbud.
– Den kommer färdigställas. Men den kommer naturligtvis avvakta utfallet av ett eventuellt överklagande från Vellinge, säger Torkild Strandberg.

LÄS OCKSÅ: ”Länsstyrelsen stoppar Vellinges tiggeriförbud”