Ändrade planer ger både för- och nackdelar för pendlare

Trafikverket har tidigare haft planer bygga ut Teckomatorps station så att fyra tåg ska kunna mötas där samtidigt. Men de planerna har skrotats. Det innebär både för- och nackdelar för pendlare.

– Vi analyserade hur det skulle bli med fyrtågsmöte och kom tillsammans med Region Skåne fram till att det inte skulle vara genomförbart med tanke på säkerheten och robustheten. Man skulle haft väldigt tajt bytestid. Man skulle också behöva korsa spåren för att ta sig från en plattform till en annan. Vi kände att vi inte ville gå vidare med det, utan att det skulle vara tvåtågsmöte, säger Diana Pallant, åtgärdsbeställare på Trafikverket.
En annan faktor var att det alternativet var dyrare.
– Vad det är för trafikupplägg, hur tågen kommer gå, från Åstorp, Svalöv, Teckomatorp och var de går därifrån, det är inte klart än. Det kommer bero på vilken trafik Skånetrafiken ansöker om, när det väl är dags och det är 2021, säger Diana Pallant.
Trafikverkets ändrade planer innebär både för- och nackdelar för pendlare till och från Teckomatorp, menar Olof Röstin (M), kommunalråd.
– Vi kämpade med att få till fyrtågsmöte direkt när det blir persontrafik från Teckomatorp mot Svalöv och Kågeröd. Men Trafikverket krävde en mycket stor ekonomisk insats från Svalövs kommun för att bygga om stationen i Teckomatorp, säger Olof Röstin (M).
– Svalövs kommun har redan satt in stora summor i Söderåsbanan. Den lösning som nu är beslutad är riktigt intressant i och med att det blir halvtimmestrafik från Teckomatorp och söderut. Det hade det inte blivit annars.
Trafikverket har gått ifrån planerna på ett fyrtågsmöte per timme. Istället gäller nu två tvåtågsmöten per timme. Det innebär att det vid varje heltimmes- och halvtimmesslag kommer två tåg från antingen Söderåsbanan/Lommabanan eller från Marieholmsbanan/Rååbanan in till Teckomatorp. En fördel med detta är att det totalt blir två tåg i timmen mellan Teckomatorp och Malmö C, alltså halvtimmestrafik. Men endast ett av dem går via Lund C. För den som ska byta färdriktning, till exempel resa från Kågeröd till Eslöv eller från Tågarp till Svalöv eller Kävlinge, så blir det väntetid på 30 minuter. Där ska byte kunna ske mellan buss och tåg där väntetiden bara blir några minuter, enligt Björn Petersson, infrastrukturstrateg på Region Skåne.
”En annan konsekvens är att de långa bomfällningstider som hade erhållits vid fyrtågsmöte uteblir”, skriver Region Skåne i ett PM från förra sommaren.
– Om man ska till Malmö eller vidare så har man då halvtimmestrafik från Teckomatorp. Vägen över Kävlinge och Lommabanan är intressant två aspekter, en är tiden. Om tåget bara skulle stanna i Kävlinge och Lomma, kommer vi från 2021 ha cirka 25 min restid till Malmö från Teckomatorp. En annan fördel är att Lommabanan skulle kunna fortsätta på den så kallade Kontinentalbanan runt Malmö och därmed blir det ett antal tågstopp även på andra ställen i Malmö, så att det blir lättare för folk att bo i Teckomatorp och jobba på olika ställen i Malmö, när tågen stannar nära, säger Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd.
Det aktuella förslaget innebär alltså att tågen går med timmestrafik på både Söderåsbanan och Marieholmsbanan/Rååbanan. Skånetrafiken skulle dock gärna se mer frekvent pågatågstrafik genom Teckomatorp lite längre fram i tiden, enligt PM:et: ”Enligt Skånetrafikens prognoser kommer emellertid halvtimmestrafik behövas från 2028 på åtminstone en av linjerna som trafikerar Teckomatorps station”. Det är också något som Familjen Helsingborg, där Svalövs kommun är med, lyfter fram i ett yttrande över ett förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
– Vi är mycket noga i vårt remissvar med att det ska finnas möjlighet för fyra tåg inne på Teckomatorps station samtidigt i framtiden. Det öppnar upp för tätare trafik över lag, säger Olof Röstin.

Så kan pågatågstrafiken från och till Teckomatorps station se ut från och med december 2021, med bland annat halvtimmestrafik till Malmö C, om nuvarande planer står sig.

Ingen gångbro – men ny plattform

Nu när Teckomatorps station i närtid inte behöver byggas om för ett fyrtågsmöte, så behövs inte den gångbro som Trafikverket först planerade över spåren. Dock ska en ny plattform byggas, berättar Dan Kjeldsen, projektingenjör på Trafikverket.
– Plattformen kommer byggas på norra sidan, utmed stationshuset. Som det är idag så ligger där en bullervall. Den bullervallen tar vi delvis bort och ersätter med ett bullerplank som uppfyller samma krav på bullerdämpning. Plattformen kommer tas i drift samtidigt som pågatågstrafiken på Söderåsbanan släpps på, alltså december 2021. Själva byggnationen kommer ske på våren 2021, säger han.