Arbetararkiv kan åka på bidragssänkning

Arbetarrörelsens arkiv har funnits i över 70 år i Landskrona, större delen av tiden med kommunalt stöd. År 2009 sänktes stödet från 1,3 miljoner per år till nära hälften, 750 000 kronor. Nu vill kulturpolitikerna sänka det ytterligare.

Nästa års bidrag blir lika stort som årets, 750 000 kronor per år, fram till och med den 30 juni 2018. Men kultur- och fritidsförvaltningen ska också utreda om det går att sänka bidraget till 500 000 per år under 2019. Det beslutade Kulturnämnden på sitt senaste möte, där Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Det är långtifrån de 1 334 000 kronor i kommunalt stöd som arkivet har ansökt om för nästa år, med hänvisning till att arkivet behöver kompenseras för lägre intäkter i form av lönebidrag. Arkivet har ett antal medarbetare i arbetsmarknadsåtgärder med lönebidrag och regelverket för dessa har ändrats. Dessutom vill arkivet gå från dagens två till tre anställda.
– 750 000 kronor är väldigt mycket pengar i vår budget, i förhållande till hur många som kan dra nytta av det, säger Gunlög Stenfelt (L), kulturnämndens ordförande.
– Det behovet måste vägas mot andra behov, till exempel satsningar på barnkultur. Vi ska ha kvar arkivet och värna om det, men det måste ske till en rimlig kostnad.

Anledningen till att bidraget inte sänks redan nästa år är att de två anställda med lönebidrag ska ges chans att hitta en annan sysselsättning uppger Gunlög Stenfelt. Hon påpekar att det kan finnas liknande jobbmöjligheter i Landskrona.
– Bilder i Syds arkiv på Tyghuset kommer behöva fem-sex personer som anställs i sociala företaget Regis, säger hon.
Enligt Gunlög Stenfelt har Arbetarrörelsens arkiv i sina samlingar också en hel del material som inte har någon Landskronaanknytning.
– Till exempel har man tagit in 25 hyllmeter från ett arkiv i Helsingborg. Den delen som är Landskronaanknuten är intressant att ha kvar. Men arkivet måste kanske rensa upp bland sina åtaganden.
På kulturnämndens nästa möte den 22 november ska utredningen om sänkt bidrag redovisas för nämnden.


Arkivets ordförande: ”Vi känner oss motarbetade”

Om kommunens bidrag till Arbetarrörelsens arkiv sänks så kommer anställda behöva sägas upp. Det tror arkivets ordförande Jessica Kronvall.

Arbetarrörelsens arkiv består av 79 medlemsföreningar med en gemensam styrelse. När Papperstidningen ringer upp har den nyligen haft möte.
– Ja, fast vi har inte kunnat ta några beslut ännu, för vi vet ju inte om bidraget sänks eller inte, det ska ju utredas. Blir det sänkt så betyder det stora förändringar, till exempel att personal sägs upp, säger Jessica Kronvall, ordförande i styrelsen.
Hon berättar att arkivet idag har två heltidsanställda och en anställd med nystartsbidrag. Styrelsen hade hoppats på att det skulle bli tre anställda med ett höjt bidrag.
– Vi vill utveckla arkivet. Bland annat genom digitalisering, många vill kunna komma åt vårt material på nätet. Till exempel har vi hela fotografen Bertil Perssons fotosamling.
Nu blir det inte så, tvärtom kan det bli mindre pengar.
– Vi känner oss motarbetade. Idag är vi ett föreningsmuseum och många föreningar bevarar sitt material hos oss i Landskrona där det finns nära dem, säger Jessica Kronvall.
– Jag undrar om man verkligen är intresserad av att arkivet ska finnas här i Landskrona?
Vad tänker du om att bidrag till arkivet ställs mot andra behov, till exempel barnkultur?
– Varför ställer man helt olika verksamheter mot varandra? Om man vill ha ett lokalt arkiv för arbetarhistoria i Landskrona så får man visa det.
Jessica Kronvall ställer sig frågande till kritiken mot att arkivet skulle ta in material utan anknytning till Landskrona.
– Jag skulle vilja att Gunlög Stenfelt svarar på frågan om vilket material det är. Det kan finnas material från Svalöv och de andra grannkommunerna i arkivet, men vi är ett arkiv för Landskronas föreningshistoria och fackföreningshistoria.

Bilden ovan: Arbetarrörelsens Arkiv finns i källarlokaler under Folkets hus på Säbygatan. Nästa år kan kommunens bidrag till verksamheten där minska. Foto: Arkiv

Arbetarrörelsens arkiv

  • Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona bildades 1945 av Landskrona Arbetarekommun, Facklig Central och ABF-Landskronabygden.
  • Arbetarrörelsens arkiv ingår som en fristående del i Centrum för Arbetarhistoria.
    Arkivet finns i källarlokaler på Säbygatan 16 (Folkets hus).
  • 79 föreningar är medlemmar i arkivet, där det också förvaras material från drygt 1000 nedlagda föreningar.
  • Förutom diverse dokument finns i arkivet uppåt en miljon fotografier och drygt 200 fanor och standarer.
    Verksamheten bekostas av föreningarnas medlemsavgifter, lönebidrag och bidrag från Landskrona stad.