Chans att namnge nya räddningbåten

Nästa år byter Räddningstjänsten Landskrona Svalöv ut sin gamla räddningsbåt ”Svärdet”. Nu finns chansen att namnge den nya båten – men det gäller att skynda sig.

Någon gång i maj nästa år räknar räddningstjänsten med att den nya båten levereras, men exakt datum är svårt att säga.
– Det beror på isläget i Bottenviken. Den byggs i Karleby i Finland. Det är långt norrut, i höjd med Umeå, berättar Christian Johansson, biträdande operativ chef på räddningstjänsten som är en av de som jobbat med att upphandla den nya båten.
Anställda på räddningstjänsten Landskrona Svalöv kommer själva köra hem båten till Landskrona och på så vis få träning på den nya utrustningen.

10,3 miljoner är prislappen för den 14 meter långa båten som byggs av företaget Kewatec, en båtbyggare som specialiserat sig på att bygga aluminiumbåtar för polis, lots och räddningstjänst.
– Det här blir faktiskt den första multibåten de bygger, berättar Christian Johansson.
Till skillnad från gamla båten Svärdet ska nämligen den nya båten klara av betydligt fler typer av uppgifter. Värmekamera och ett datorsystem för att hålla båten på en position trots sjögång gör den bättre för sjöräddning och sökuppdrag. Pumpar med hög kapacitet kommer göra det möjligt med brandbekämpning på brinnande fartyg. Men huvuduppgiften blir, precis som för gamla båten Svärdet, att göra snabba sjuktransporter från Ven och att köra räddningspersonal till ön.
– Det blir en betydligt bättre arbetsmiljö. I den nya båten finns det plats för en riktig ambulansbår, och även en bår plats på golvet, säger Christian Johansson.
Tidigare har det funnits tankar på att köp in en båt av samma typ som Sjöräddningssällskapets största båtar, den så kallade Victoria-klassen.
– Det föll på att de inte är tillräckligt väl anpassade för vård, de är ju främst gjorda för sjöräddning, säger Christian Johansson.
Gamla båten Svärdet kommer sannolikt att läggas ut till försäljning.

En ny båt måste så klart ha ett nytt namn, och just nu har allmänheten chansen att namnge den. Räddningstjänsten efterlyser namnförslag, som helst ska ha anknytning till Landskrona, Ven eller havet. Helst ska det också vara internationellt gångbart. Förslag kan lämnas antingen på räddningstjänstens sida på Facebook, eller genom att skicka e-post till raddningstjansten@landskrona.se. Men det är bråttom, senast den 3 december vill räddningstjänsten ha in förslagen.
– Det är varvet i Finland som vill veta namnet så fort som möjligt så de kan namnge båten. Den 5 december är nästa möte med räddningsnämnden. Troligtvis beslutar de om namnet då, säger Christian Johansson.
Och ja, namnet Boaty McBoatface är redan föreslaget.


Bilden ovan: Så här ser den ut, räddningstjänstens nya räddningsbåt som levereras någon gång i maj nästa år. Den är 14 meter lång, fyra meter längre än den gamla räddningsbåten Svärdet. Den utrustas också med brandpump, värmekamera med mera, som gör att den klarar av fler uppgifter än vad Svärdet gjort. Skiss: Kewatec