Kommunens kajreparation går på djupet

Den uppmärksamme flanören som gått förbi Stadshuskajen nyligen har kanske noterat märkliga bubblor från vattnet. Det är Måns Niléhn (till höger i bild) eller någon av hans två kollegor från Nuva, Nordiska undervattensarbeten AB, som gått under ytan för att göra servicearbete på Norra sockerbrukskajen. Där svetsar de fast nya offeranoder i stålsponten som utgör kajkanten.

– 300 anoder ska vi sätta här, totalt är det 1000 anoder som ska upp, berättar Måns Niléhn.

Han och kollegorna turas om att ta på sig torrdräkten och en en hjälm med luftförsörjning från ytan.

– Vi kör tre timmar åt gången. Det är ok men det blir kallt mot slutet, säger Måns Niléhn.

Att fästa offeranoder tillhör inte deras vanligaste uppgifter.

– Mest är det arbete med sjöledningar. Men vi gör egentligen alla typer av anläggningsarbete under vatten – svetsar, borrar, muddrar.

Offeranoder? Den som någon gång ägt en båt med utombordare är kanske bekant med konceptet. Det är bitar av en oädel metall, oftast zink, som fästs på den metall som man vill skydda mot korrosion. En oädel metall har större benägenhet att bilda joner än en ädel metall och därför korroderar de först om de finns på samma ställe. Offeranoder på kajer följer samma princip som de på båtmotorer – men de är väldigt mycket större. Stadens teknik- och serviceförvaltning räknar med att de nya offeranoderna ska öka kajernas livslängd med cirka 15 år.

Offeranoderna som ska svetsas fast är rejäla stycken. Det är en sådan som ligger på kajkanten.