Landmärken blir skärbrännarens rov

Domen kom redan 2013 när de två gamla linkranarna närmast Venterminalen blev utdömda i besiktningen. Men det är först nu som nedmonteringen börjat.

De har stått där sedan 1966, och blivit lite av ett landmärke, synliga både från havet och en bit upp i stan. Men nu pågår som bäst nedmonteringen av de två linkranarna från tillverkaren Kone, bit för bit försvinner de under skärbrännaren. Egentligen skulle de tagits ned redan då, men Landskrona hamn avvaktade på grund av att skrotpriset var så lågt att det skulle bli en förlustaffär med rivningen.

Det är flera år sedan de användes, 2013 dömdes de ut vid en inspektion, och även åren innan dess gick det lång tid mellan tillfällena.
– Det var efter nedläggningen av konstgödselfabriken på 90-talet som de minskade i betydelse, säger Mats Larsson, vd för Landskrona hamn.
Han berättar att de ursprungligen byggdes för att lossa material som kom i bulk till konstgödselfabriken. Men för de material som hanteras i hamnen idag, till exempel metallskrot, kalk, cement och urea (karbamid) är de inte så effektiva. De har ersatts av mobila kranar från svenska tillverkaren Multidocker. Tre stycken finns redan i kommunala hamnbolagets ägo, och en fjärde ska köpas in.
– Den ska ersätta den sista linkranen som idag används av Yara för att lossa gödsel, berättar vd Mats Larsson.

Mobila kranar av märket Multidocker har ersatt de gamla linkranarna.

Tveklöst har de två gamla kranarna ett sentimentalt värde för många Landskronabor, som kan tycka att det är tråkigt att de försvinner.
– Det har jag full förståelse för, säger Mats Larsson.
– Men det finns ju en orsak till att vi tar bort dem. Dels är det en säkerhetsfråga, dels en ekonomisk, vi kan inte hålla på att underhålla dem. Idag går det inte ens att få tag på reservdelar.
Vid årsskiftet ska hela nedmonteringen vara avslutad, berättar Mats Larsson, delarna kommer säljas som skrot.

Bilden ovan: Övre kranarmen är redan bort lyft på en av de gamla linkranarna, nu pågår nedmontering med hjälp av skärbrännare. Foto: Per Eeg-Olofsson

De två linkranarna från tillverkaren Kone har funnits på kajen sedan 1966. Till årsskiftet är de borta.