Undersökning: Landskronaborna blir tryggare

Men Centrum/Öster och Karlslund sticker fortfarande ut

På det hela taget känner sig Landskronaborna allt tryggare. Men Centrum/Öster och Karlslund upplevs som otryggt kvällstid. Och medborgarna retar sig på nedskräpning och fortkörare. Det framgår av polisens senaste trygghetsmätning.

Det är mest grönt i den färgkodade tabell som kommunpolis Anders Enqvist och kommunens trygghetssamordnare Annika Persson redovisar. Grönt är bra, det betyder att värdet är samma eller bättre än förra året. Här och var lyser dock rutor i orange eller rött – där upplever Landskronaborna att det blivit sämre.
– Landskrona är i ett mittenlag, säger lokalpolischef Anders Enqvist, när kommunens totala indexvärde för otrygghet ligger uppe på overheadapparaten, tillsammans med några andra skånska kommuners.
– Det är långt ifrån siffrorna för Helsingborg och Malmö till exempel.

I stort så delar Landskronaborna själva alltså inte bilden av Landskrona som en brottsutsatt och otrygg kommun, indexvärdet är det samma som för småkommunerna Kävlinge och Svedala till exempel. Tillsammans med kommuner som Hässleholm och Svalöv är Landskrona en av 20 kommuner i polisens Region syd där invånarna tycker att utvecklingen går på rätt håll. Totalt finns det 58 kommuner i Region syd som är länen Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

År 2001 var första året polisen gjorde trygghetsmätningar. Då hamnade Landskronas index på 2,91, betydligt sämre än dagens 1,93.
– Mellan åren 2000 och 2009 var vi väldigt få poliser i Landskrona. Vi hade inte ens möjlighet att skicka ut en bil under hela dygnet. Nu kan vi vara mycket mer synliga, och det tror jag har påverkat, säger Anders Enqvist.

I år är det färre än förra året som uppger att de varit utsatta för våld de senaste året, och något färre som uppger att de varit utsatta för mängdbrott, som oftast betyder stöld. Totalt sett är det färre som oroar sig för stökiga ungdomsgäng, att bli misshandlad och att vara ute sent på kvällen. I år är det också 78 procent som uppger att de inte varit utsatta för något brott alls de senaste 12 månaderna, jämfört med 74 procent förra året.

Men precis som tidigare år sticker delområdena Karlslund och Centrum/Öster ut. Där upplever knappt hälften av de som svarat att det är otryggt ute ensam sen kväll. Det är också där som flest upplever problem med stökiga ungdomsgäng, runt 40 procent. Polisens arbete verkar dock uppskattas, 60 procent i Karlslund har svarat att de tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen, 57 procent har gjort det i Centrum/Öster. Minst förtroende för polisens engagemang har man i Borstahusen/Västra fäladen där bara var tredje (34 procent) har svarat ja på den frågan.

Några av problemområdena återkommer från tidigare år, till exempel buskörning med mopeder och att man avstår från aktiviteter eftersom man inte vill gå ut kvällstid. I år är det också flera som svarat att nedskräpning är ett problem, allra flest i Centrum/Öster: 54 procent.
– Just i Centrum/Öster är ju också där vi sätter in flest åtgärder mot nedskräpning säger trygghetssamordnare Annika Persson, som gärna vill tipsa om kommunens anmälningsfunktion på hemsidan.
Bilar som kör för fort är också ett växande problem enligt enkätsvaren. Särskilt orolig över fortkörning är man på landsbygden och i byarna, där har 64 procent svarat att det är ett problem.
– Det är tyvärr svårt att övervaka bort, säger kommunpolis Anders Enqvist.
– Vi kan göra stickprov med fartkontroller, men vägarna utanför tätorterna är oftast Trafikverkets ansvar.

Vad ska då polisen och kommunen med alla siffror till?
– Det visar att vi är på rätt väg, till exempel att vi gör särskilda insatser på Karlslund och Centrum/Öster, säger Anders Enqvist.
– Ett viktigt komplement till brottsstatistiken, och även ett mått på vårt brottsförebyggande arbete, menar Annika Persson.

Bilden ovan. Kommunpolis Anders Enqvist och trygghetssamordnare Annika Persson har gått igenom resultaten från årets trygghetsmätning. Det mesta pekar på rätt håll – men inte allt. Foto: Per Eeg-Olofsson

Så gjordes trygghetsmätningen

  • Polisens trygghetsmätning är en enkätundersökning där medborgarna själva får uppskatta ur de upplever olika aspekter av sin trygghet. 2017 års trygghetsmätning är gjord i september, då 2100 enkäter skickats ut till ett slumpmässigt urval kommuninvånare mellan 16 och 85 år. Av dem är det drygt hälften, 55 procent, som svarat totalt sett i Landskrona.
  • Svaren från Landskrona har brutits ned på fem delområden: Centrum/Öster, Karlslund, Borstahusen/Västra fäladen, Övrig tätort Landskrona och Landskrona övrigt, som är byarna och landsbygden. 600 enkäter vardera har skickats ut till Centrum/Öster respektive Karlslund. 300 enkäter vardera har gått till delområdena Borstahusen/Västra fäladen, Övrig tätort Landskrona och Landskrona övrigt. Störst svarsfrekvens var det i Borstahusen/Västra fäladen (65 procent), minst var den i Karlslund (48 procent).