Landskronas lekplatser – en ljusskygg historia

De Landskronabor som med sina barn vill använda stadens lekplatser efter mörkrets inbrott göre sig icke besvär. Få lekplatser har belysning visar Papperstidningens undersökning.

Vi går mot mörkare tider. Redan så här i mitten av november försvinner solen vid 16-snåret. När dagen är som kortast, i år den 21 december, går den ned redan 15.36, efter att ha varit uppe i knappt sju timmar. Det gäller att utnyttja dagsljuset med andra ord – eller att det finns belysning. Men när det gäller Landskronas lekplatser är det sämre med den saken, det visar Papperstidningens undersökning.

Enligt kommunens hemsida finns det 34 lekplatser i staden Landskrona. Av tidsskäl har Papperstidningen inte kunnat undersöka alla 34, men vi har valt ut tio stycken över hela staden, från Fäladen i norr till Örja i söder. Det är lekplatser av olika typ, storlek och standard. Men nio av tio har en sak gemensam: det saknas egen belysning.
Det är kommunens teknik-och serviceförvaltning som ansvarar för de flesta av stadens lekplatser. Ett fåtal, utmärkta med röd prick på kartan nedan, ansvar kultur- och fritidsförvaltningen för. Det är de som ligger i anslutning till badplatser, camping och stugby.
Efter att ha kopplats runt några gånger hamnar Papperstidningens reporter hos Tora Broberg, chef för kommunens stadsmiljöavdelning.
– Vi är medvetna om det, och det är inte meningen att det ska vara mörkt, man ska kunna känna sig trygg på lekplatserna, säger hon.
– I samband med att lekplatserna görs om så kompletterar vi också med ny belysning, som vi gjort i Teaterparken nyligen. De finns också planer för Granets lekplats nästa år.
Är det en kostnadsfråga?
– Ny belysning kostar väldigt mycket, men det är viktigt att Landskronaborna känner sig trygga, vi jobbar mycket med belysningsfrågor. Där får vi in många synpunkter, men just när det gäller lekplatser så har vi inte fått det. Det kan ju vara så att man ändå inte nyttjar lekplatserna särskilt mycket under eftermiddag och kväll.


1. Västervångsparken

Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: Liten kvarterslekplats, ljus endast från gatubelysning i närheten. Öppet utan höga buskage.


2. Fäladen, Sagogatan

Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: Öppen lekplats i villakvarter med klätterredskap på gummiunderlag.


3. Karlslundsparken
Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: En av stans största lekplatser bredvid parkens zoo. Verkligen jättemörkt, lekplatsen är stor men omgiven av buskage på flera sidor, det är långt till närmsta gatlykta.


4. Storleken, Pilängsparken

Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: Öppen lekplats bredvid cykelväg.


5. Norrevärnsplan
Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: Liten lekplats på kvarterstorg bland sekelskiftesvillor.


6. Granet
Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: En lekplats som ligger fint i parken nära gamla vallgraven. Men det är mörkt – riktigt mörkt.


7. Vattenlekplatsen, Halvmånen

Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: Ny vattenlekplats sedan i somras på stranden vid Halvmånen, bredvid skejtparken Lagunen. En del ljus från promenadstråket Linjen bredvid, belysning finns dock inte.


8. Teaterparken
Antal belysningspunkter: 3 stolpar med LED-strålkastare, plus ett flertal gatlyktor.
Övrigt: Efter omgörningen 2015 en av Landskronas mer påkostade lekplatser. Också den enda av de tio som har belysning av lekredskapen.


9. Örja villastad
Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: Liten mitt-i-kvarteret lekplats. Belysning saknas, men närliggande hus med fasadbelyning gör det ändå ganska ljust.


10. Sankt Olovs sjö
Antal belysningspunkter: 0
Övrigt: Minilekplats när Seminarieskolan. En ensam gatlampa ger ljus, men det är nog snarast tänkt för gångstigen bredvid.

På kartan syns Landskronas 34 lekplatser. Blå fyrkant är de som teknik-och serviceförvaltning har hand om, röd fyrkant är de som fritidsförvaltningen har hand om. Karta: Landskrona stad