Milda gula och gråa toner på ”höghuset” i Teckomatorp

Svalövsbostäders planer på ett ”höghus” i Teckomatorp blev försenade efter att närboende överklagat detaljplanen. Men nu kan vd Robert Johansen, och framtida lägenhetsspekulanter, se fram emot en byggstart i närtid.

I förra veckan kom beskedet från bygg- och räddningsnämnden: bygglovet är klart för ett fyravåningshus på parkeringen mellan Ängslyckans serviceboende och fotbollsplanen i Teckomatorp.
Efter att ha fått bygglovet, så återstår det för Svalövsbostäder (Svabo) att hålla ett tekniskt samråd med kommunen för att få startbesked. Därefter skulle en byggstart kunna ske inom en inte alltför avlägsen framtid.
– Utifrån detta, så låt oss säga att om en månad skulle vi gärna vilja ha spaden i jorden. Men innan dess är det bra att vi kan vara färdiga med den tekniska försörjningen, säger Robert Johansen, vd för Svabo.
Med teknisk försörjning menas fjärrvärmedragning från intilliggande fjärrvärmecentral, elförsörjning från elstationen vid entrén till idrottsplatsen, vatten och avlopp, och fiber för telefoni, bredband och TV. Det mesta kommer att läggas under eller intill gång- och cykelvägen vid idrottsplatsen.
Det som Svabo ska bygga i Teckomatorp är ett så kallat Sabo Kombo hus, av samma typ som det kommunala bostadsföretaget byggde år 2015 på den gamla Pressbyråtomten i centrala Svalöv.
– Jag tror att man med relativ precision kan säga att vi borde vara klara till september 2018, om vi inte får en rälig vinter eller några fördröjningar här i början, säger Robert Johansen.
I Teckomatorp blir det, liksom i Svalöv, 16 hyreslägenheter (hälften tvåor och hälften treor) men fasadfärgen blir annorlunda. Entrén, som vetter mot Ängslyckan, blir milt gul, baksidan blir grå och gavlarna blir både gula och gråa. Allt för att smälta in.

Den exakta gula kulören som det ska bli på ”höghuset” i Teckomatorp.

– Vi tänkte på området i övrigt. Om du tittar på det huset som byggdes 2015, så är det också gjort så att det ska passa in (Svabo hus på gamla Pressbyråtomten, red. anm). Det är precis samma sak vi gjort i Teckomatorp. Det ska smälta in i Teckomatorps övriga bebyggelse, säger Dag Blomkvist, projektledare på Svabo.
– Vi kommer starta en alldeles egen bostadskö för det här huset. Det går bra att redan nu anmäla intresse för detta. Sedan kommer vi att till slut att lotta ut lägenheterna, om det är övertecknat. I förhållande till att stå i kö för en befintlig lägenhet så har man egentligen större chans att få en lägenhet här, säger Robert Johansen.

Svabos hus på gamla Pressbyråtomten i Svalöv är av samma typ (Sabo Kombo) men inte samma färg som det kommunala företaget planerar bygga i Teckomatorp.

Han kan tänka sig att de intresserade har ungefär samma bakgrund som hyresgästerna i Svabos hus på gamla Pressbyråtomten.
– Merparten är tidigare villaägare och jag misstänker att det blir likadant nu i Teckomatorp. Det som vi tror mycket på är att många flyttar från kommunen i brist på bra alternativ. Det vill vi inte att de ska göra. Det måste finnas bra alternativ för de som bott färdigt i hus, säger han.
När höghuset i Teckomatorp kan stå klart, hösten 2018, så kan det bli så att Svalövsbostäder börjar bygga på nytt i Svalöv. Nämligen på en gräsplätt mellan Ryttaregatan och Möllegatan, nära Gustaf Eliassons park, ett par stenkast från deras nybygge på gamla Pressbyråtomten.
– I storleksordning skulle det bli ungefär samma, därmed inte sagt att det skulle bli exakt likadant, säger Robert Johansen.

Bild från ett liknande hus i Halmstad, men inte med exakt samma kulör.

 

 

Bildtext, stora bilden ovan: Här tittar Robert Johansen (till höger) och Dag Blomkvist på ritningarna till Svabos planerade ”höghus” i Teckomatorp. Om allt går vägen, så är målet att det ska bli inflyttning under månadsskiftet augusti/september 2018.