Nu blir sophämtningen billigare – och dyrare

Det går bra ekonomiskt för kommunala renhållningsbolaget LSR – lite för bra. Nu sänks taxorna för att minska vinsten – och för att fler kunder ska lockas att sortera ut sitt matavfall.

Som många allmännyttiga bolag så får LSR, Landskrona Svalövs Renhållnings AB, inte ta mer betalt av sina kunder än vad verksamheten kostar. Men sedan 2012 har Svalövs och Landskronas samkommunala bolag ändå legat på plus med åtskilliga miljoner kronor per år. År 2014 sänktes därför taxorna för att komma tillrätta med det problemet, men det har inte helt löst det, sophämtningen går fortfarande med överskott.

Överskottet beror dels på att inflyttningen i kommunerna blivit större än beräknat, och därmed är det fler abonnenter som med sin grundavgift betalar till LSR:s fasta kostnader för fordon, personal, maskiner och så vidare. Men det beror också på att LSR missbedömt hur många av kunderna som är beredda att själva sortera ut sitt matavfall, och därmed få en lägre avgift, så kallat miljöabonnemang.
– Framför allt så gäller det flerfamiljshus, säger Jonny Meerwald vd för LSR.
– När det gäller villahushåll har vi idag runt 80 procent som har abonnemanget ”Miljö”, men med flerfamiljshusen har det gått trögare. Vi har ju lättare att nå villaägarna, i flerfamiljshus så är det ofta bara bostadsbolag vi har kontakt med.
Varför är bostadsbolagen inte lika intresserade av miljöabonnemang tror du?
– Det är svårt att säga. Men vi kan konstatera att det fungerar olika bra med sophanteringen i olika fastigheter. Det kan vara så att man därför tvekar att göra förändringar i den.

Under torsdagen antog kommunstyrelsen i Landskrona LSR:s förlag till nya taxor för sophämtningen, som också måste antas av de båda kommunernas kommunfullmäktige för att gälla. Planen är att taxorna sänks så att intäkterna minskar med totalt 20 miljoner kronor under de kommande fyra åren, med start nästa år. Precis hur stor sänkningen blir år för år är dock inte beslutat, det beror på hur effekten blir av föregående sänkning.

Störst blir sänkningen nästa år för abonnemangsformen ”Miljö”. för flerfamiljshus, den kan sänks med upp till 20 procent. Men det beror på hur flitiga de boende är med att sortera ut matavfallet, och med övrig källsortering.
Även villaägare med miljöabonnemang gynnas, taxan sänks från 2111 kronor per år till 1680 kronor per år, även det en sänkning med 20 procent. De villahushåll som har abonnemangsformen ”Mix”, där inte full källsortering görs, får däremot med en treprocentig höjning, från 3386 kronor per år till 3474 kronor.

Knappt 3500 kronor per år är ändå inte jättemycket pengar, ser du ingen risk att många villahushåll ändå hellre betalar för att slippa sortera?

– Det som vi sett längre tillbaka är att det måste hända något särskilt för att folk ska byta abonnemangsform, säger Jonny Meerwald, det är lite som att byta bank eller försäkringsbolag.
– Så 2012 informerade vi alla villakunder om att de automatiskt gick över till miljöabonnemang, om de inte själva gjorde ett aktivt val. Det visade sig fungera betydligt bättre än att gå via taxorna.

De villaägare som väljer abonnemangsformen ”Miljö” får en annan morot: om de väljer den nya fyrfackstunnan, som idag finns på försök i Häljarp och Teckomatorp, kan de utan extra kostnad lägga förpackningar och tidningar direkt i tunnan. Men det sker först under slutet av 2018, försöket i Häljarp och Teckomatorp ska utvärderas och nya kärl ska köpas in.

Bilden ovan: Nästa år blir sophämtningen ännu billigare – men bara för den som är beredd att sortera ut matavfallet. Foto: Mostphotos