Nytt kallbadhus kan hamna på Lill-Olas

Om det byggs ett nytt kallbadhus i Landskrona så bör det ligga på Lill-Olas. Det väntas fritidsförvaltningen föreslå. Men om det verkligen byggs ett nytt kallbadhus är en senare fråga, några pengar finns inte i budgeten.

Lill-Olas brygga förlängs med 70 meter, och längst ut hamnar ett nytt kallbadhus med prislappen 13 miljoner kronor. Det är alternativet som tjänstemännen på fritidsförvaltningen förordar, efter att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, arkitekter och teknikkonsulter stött och blött ursprungligen tre, senare två alternativa placeringar. Det framgår av en tjänsteskrivelse som egentligen skulle tas upp för beslut på fritidsnämndens senaste möte den 24 oktober, men som sköts upp till mötet i november, eftersom uppgifter måste kompletteras.

När stormen Sven i början av december 2013 förvandlade kallbadarföreningen Doppingarnas kallbadhus vid Lustbåtshamnen till drivved, så försvann stadens enda kallbadhus. Sedan början av förra året är bryggan där reparerad, och badhuset ersatt med en ombyggd byggmodul.
Dock satte den förlusten fingret på Landskronas brist på kallbadsmöjligheter, trots att det är en kustkommun. I förra årets budgetbeslut fick fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att bygga ett kallbadhus, med kravet att det ska vara öppet för allmänheten och att själva bryggan ska vara tillgänglig även när badhuset är stängt. Placering, kostnad, vem som ansvarar för driften och eventuella medinvestorer är frågor som förvaltningen har fått i uppdrag att besvara i utredningen.

Nu är den utredningen klar. Och även om tjänsteskrivelsen ska kompletteras så ändrar det sannolikt inte på förvaltningens huvudslutsats: alternativet att bygga ett nytt kallbadhus längst ut på Lill-Olas brygga är bäst.
Andra placeringar som undersökts är mellan nya vattentornet och platsen för det gamla Kallbadhuset, i höjd med Lustbåtshamnen. I början av utredningen fanns även den norra pirarmen i Borstahusens hamn med som ett alternativ, men det föll tidigt bort.

Största fördelen med att bygga ett kallbadhus vid Lill-Olas brygga är att det är tekniskt enklast, enligt utredningen. Därmed också billigare än ett badhus vid nya vattentornet. Byggkostnaden vid Lill-Olas beräknas ligga mellan 12 och 13 miljoner kronor, medan ett badhus vid nya vattentornet kan kosta 14 700 000 kronor (teknikkonsultens beräkning är högre).
Det har att göra med djupförhållandena. Vid vattentornet är det mycket långgrunt och en brygga skulle bli väldigt lång för att komma ut till badbart djup. Istället föreslås att bygga pooler med havsvatten för bastubadare att doppa sig i. Dessa skulle fyllas på underifrån, och genom att vattnet rinner över kanten så skulle det ständigt bytas ut. Att bygga pooler i sanden bedöms vara tekniskt komplicerat och dessutom dyrt.

Vid Lill-Olas räcker det att förlänga dagens brygga med 70 meter för att få lämpligt baddjup, enligt utredningen. Det finns också andra fördelar med Lill-Olas, enligt tjänsteskrivelsen, till exempel att Lill-Olas redan är en etablerad badplats, och att säsongen skulle förlängas på en plats som mest har aktiviteter på sommaren. Fördelar med en placering vid vattentornet skulle vara att det är nära hotellet på Jönsaplan som just nu byggs, och att man inte behöver ta hänsyn till strandskyddet när man bygger, eftersom det är utfylld mark.

Arkitektbyrån Magasin A arkitekter har skissat på ett kallbadhus med 230 kvadratmeter yta, där det ska rymmas bastu, duschar, omklädningsrum och toaletter för dam och herr. Tanken är att driften av badet ska läggas ut på entreprenad. Ribersborgs kallbadhus i Malmö är ett exempel på kallbadhus som drivs i den formen, det ägs av Malmö stad men driften upphandlas med jämna mellanrum till privata entreprenörer.

Kultur och fritidsförvaltningens utredning om placering av kallbadhus väntas komma upp som en beslutspunkt på nästa möte i fritidsnämnden den 28 november. Om nämnden då, som förväntat, antar förvaltningens förslag som sitt eget, så går det vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige för antagande. Det är dock inget beslut om att faktiskt bygga ett kallbadhus – långt ifrån. Några pengar finns inte avsatta i budget. Hypotetiskt skulle pengar kunna avsättas i budgeten för 2019/2020, men mer troligt är att frågan blir aktuell när innevarande budgetperiod tar slut, efter 2020.

Fotnot:
Papperstidningen har begärt att få ut Magasin A:s ritningar på kallbadhuset, men har fått avslag med hänvisning till att de är arbetsmaterial.

Bilden ovan: Arkitekterna på Magasin A har ritat planer för hur ett nytt kallbadhus vid Lill-Olas brygga kan se ut. Men de planerna vill inte kommunen lämna ut. Här har Papperstidningen lagt in ett befintligt kallbadhus, Hotell Skansens i Båstad, vid Lill-Olas brygga.