Omdebatterad busslinje läggs ner igen

Skånetrafiken tar bort ”pendlarbussen” 210 mellan Teckomatorp och Kävlinge från och med mitten av december. Anledningen: för få resande, både pendlare och gymnasieungdomar.

– Det blir en omväg, det blir dubbelt så lång restid, men det är inte så att man inte kan ta sig dit, säger Maria Heideman, tidigare trafikplanerare men numera affärsutvecklare på Skånetrafiken.
Det var i december förra året som pågatågen slutade gå mellan Teckomatorp och Kävlinge, detta tills pågatågstrafiken kommer igång på Söderåsbanan år 2021. Fram tills dess går persontågen istället söderut från Teckomatorp, via Marieholm och Eslöv, på den upprustade Marieholmsbanan. Tanken är att avlasta det skånska järnvägsnätet, nu när det går fler tåg på Västra stambanan, i och med att Hallandsåstunneln är färdig.
Samtidigt som möjligheten att åka tåg mellan Kävlinge och Teckomatorp försvann, lade Skånetrafiken ner busslinjen som gick den sträckan. Flera pendlare protesterade, liksom kommunpolitiker som tänkte på skolpendlarna till Svalöfs gymnasium. Eleverna skulle vara tvungna att resa från Kävlinge till Svalöv via Landskrona eller Lund, en mycket längre resväg. Det hela slutade i att Skånetrafiken satte in buss 210 mellan Kävlinge och Teckomatorp, tre turer på morgonen och tre på kvällen. Svalövs och Kävlinge kommuner var med och betalade för ”pendlarbussen”.
Men nu tar Skånetrafiken bort den omdebatterade turen igen, i samband med sitt stora tidtabellskifte den 10 december.
– Det tar väldigt mycket längre tid att åka buss än att åka tåg, så det är ganska få som åkt sträckan. Det är de här gymnasieungdomarna som inte haft något alternativ. Vi har inte lockat några fler resenärer till den bussen, så därför hamnade den under lupp nu inför skiftet. Och eftersom vi har besparingskrav på oss, så fick den helt enkelt läggas ner, säger Maria Heideman och fortsätter:
– Vi har väldigt hårda besparingskrav på oss det här året. Istället för att bygga ut har vi faktiskt fått plocka bort trafik på ett flertal ställen. Vi har verkligen fått strama åt det här året.
Gymnasiependlarna, som buss 210 främst var tänkt för, har blivit färre mellan Kävlinge och Teckomatorp, berättar Maria Heideman:
– Det var kanske ett trettiotal för ett år sedan och det har blivit ännu färre sedan dess.

 

Birgitta Jönsson (S): ”Det är olyckligt att de tänker göra det”

Någon kommunal medfinansiering för att få tillbaka bussen mellan Teckomatorp och Kävlinge blir det sannolikt inte tal om denna gång. Däremot diskuterar politikerna andra lösningar med Skånetrafiken.

– Jag tycker att det är olyckligt att de tänker göra det, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, om Skånetrafikens beslut att ta bort bussen mellan Teckomatorp och Kävlinge från mitten av december.
Kan ni agera på något sätt från Svalövs kommun?
– Vi får ta diskussioner med Skånetrafiken. Vi har inte ekonomiska möjligheter att ta hela kostnaden, men man kan ju titta på om man kan hitta andra lösningar, om det behöver vara en stor buss som går där till exempel, eller om det kan vara en lite mindre buss.
Buss 210 var främst tänkt för elever som pendlade till Svalöfs gymnasium, men också lite arbetspendling.
– Jag tycker att man måste titta på helhetsbilden. Jag tänker på att Vidinge grönt expanderar ju också, säger Birgitta Jönsson.
För att få till en buss mellan de två orterna, förra gången den var hotad, så gick både Svalövs och Kävlinge kommun in med pengar. Svalövs kommun lade in 100 000 kronor för vårterminen och 100 000 kronor för höstterminen.
– Nu diskuterar Skånetrafiken summor som är betydligt mycket större, säger Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Han har själv suttit i möte med Skånetrafiken om detta.
– Det finns ju andra alternativ, som att man sätter in taxi för de elever som det berör. Det skulle vara billigare kanske. Eller extratjänster som nu kommer, personer som har körkort men står långt ifrån arbetsmarknaden skulle kanske kunna vara en del av denna lösningen. Gymnasiet har ju en del egna fordon. Vi får titta på det, säger Olof Röstin.
Att det inte varit så många gymnasielever som åkt busslinjen, tror bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L), kunna ha med internatet på Svalöfs gymnasium att göra.
– Nu är det ju en del av dem som säkert bor kvar i Svalöv under veckorna, andra kanske åker med A-traktor och sånt, det är ganska populärt på eftersom Svalöfs gymnsaium har fordonteknisk linje. Resandet med kollektivtrafiken går ju lite upp och ner. Det beror också på när man mäter. Det kan vara ett tillfällle då det inte sitter så många elever på bussen.
Förstår du Skånetrafiken?
– Man bör inte titta bara på gymnasieeleverna, utan också på helheten. Så jag kan bara säga att nej, jag förstår inte Skånetrafiken. Om vi breddar resonemanget från gymnasieelever, så hade vi tidigare tåg Teckomatorp-Kävlinge. Jag vet själv att det finns många Teckomatorpare som valt att skriva sig på vårdcentral i Kävlinge till exempel och därmed behöver kunna resa kollektivt till Kävlinge. Jag vet också folk som jobbar i Kävlinge och bor i Teckomatorp. Och på vägen så passerar bussen den en av de största arbetsgivaren i kommunen.
– På Vidinge grönt jobbar personer som jag vet bor i Teckomatorp. När man har en arbetsplats med hundratals arbetare, så kunde Skånetrafiken ringa företaget och fråga hur de har lagt sina skift. Rätt fixat så hade de kunnat fylla en buss utan problem på det viset. Hade man då krönt detta med en busshållplats som stannade i Norrvidinge och inte bara körde förbi, då tror jag man hade kunnat få en busslinje som bar sig ganska väl. Då hade man fått kollektivtrafik istället för folk som sitter i bilar och kör. Jag förstår inte passiviteten från Skånetrafiken.
– Hade vi varit närmare en stad så hade nog Skånetrafiken anpassat sig till en så stor arbetsgivare. Det verkar inte som att Skånetrafiken förstår att vi har en så pass stor arbetsgivare i Norrvidinge.

 

Foto: Mostphotos