Pengar till BT Kemi-sanering trots allt

Det har varit osäkert när de statliga pengarna till saneringen av den återstående södra delen av BT Kemis gamla fabriksområde i Teckomatorp kommer. Men i veckan blev det klart att Naturvårdsverket beviljar 170 miljoner kronor under åren 2018 till 2023.

– Undrens tid är inte förbi, säger Hans-Inge Svensson (S), styrelseordförande för BT Kemi Efterbehandling dagen efter beskedet.
– Det är jättebra så att vi kan få det här färdigt. Nu ska vi jobba på som vi planerat sedan tidigare, fortsätter han.
Det var för ett par veckor sedan som det kom ett för kommunen trist besked från Naturvårdsverket. Naturvårdsverket hade inte pengar just nu, vilket skulle innebära att saneringen av det södra området skulle bli uppskjuten minst ett år. Dessutom skulle den göras under en period av ett par år istället för ett.
Men i veckan tog ärendet en oväntad vändning. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) och kommunchef Stefan Larsson blev på torsdagen inkallade till Länsstyrelsen i Malmö för att prata med representanter för Naturvårdsverket: Annika Jansson, enhetschef och Magdalena Gleisner, handläggare.
– Totalt rör det sig om 170,7 miljoner som vi får i statligt bidrag. De är beviljade. Det är för åren 2018-2023. Det innebär att projektet för 2018 kommer att få bidrag för att upprätthålla den skyddspumpning som pågår. 2019 kommer att bli ett planeringsår. Sedan kommer det operativa saneringsarbetet att utföras under 2020 och 2021, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Det är ett positivt besked för Svalövs kommun, tycker hon:
– Jag tycker att det var jättebra. Det var det bästa vi kunde få. Vi blir garanterade pengarna.
Även hennes kommunalrådskollegor är glada för beskedet.
– Det känns mycket tillfredsställande att våra förhandlingar och påtryckningar gett resultat. Denna miljöskandal ska nu slutgiltigt få sin lösning, och det är viktigt för våra planer när Teckomatorp ska utvecklas. Vi är ju i slutskedet med den omfattande detaljplanen för Teckomatorpsgården som kommer medge uppemot 1000 nya invånare, säger Olof Röstin, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
Även Torbjörn Ekelund (L) välkomnar beskedet:
– Det är för väl att de kommit på bättre tankar i Stockholm. Många har glömt att detta rör sig om ett av Europas största miljöbrott och att den här etappen en gång har ”friskförklarats” efter länsstyrelsens sanering. Så det är statens föroreningar vi sopar upp nu. Då måste staten betala, säger Torbjörn Ekelund (L).

FAKTA: Södra området på BT Kemi
Det är på det södra området som själva fabriksbyggnaden låg mellan 1964 och 1977. Marken där förorenades kraftigt av stora mängder giftiga ämnen från tillverkning och lagring av växtbekämpningsmedel. Särskilt utpekade som nedsmutsade är de så kallade betsvämmorna, stora betongtråg som fanns kvar sedan tiden som sockerbruk, där bekämpningsmedlet sannolikt förvarats.
– Dessa ämnen finns fortfarande kvar i marken. BT Kemi-området har fått högsta riskklass och är placerat som nummer ett i Skåne läns prioriteringslista över de ur risksynpunkt allvarligaste objekten, säger Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Det norra delområdet blev färdigsanerat 2011, och idag finns där grönområdet Vallarna.