Stora problem med råttor i Wrangelska parken

Tidigare har det varit problem med råttor kring Sankt Olovs sjö. Nu är det i Wrangelska parken som de opportunistiska gnagarna sprider sig, det skriver Landskronaposten/HD.

Närboende rapporterar om råttor som oblygt springer framför fötterna, även under ljusan dag. Till tidningen uppger kommunens parkchef Anneli Erson att tekniska förvaltningen nu, tillsammans med NSVA och Anticimex ska hitta en lösning. Anticimex har tidigare placerat ut en typ av fällor vid Sankt Olovs sjö som visat sig effektiva, en fälla som avlivar med elstötar. Nu ska eventuellt fler sådana fällor sättas ut i Wrangelska parken. Ett problem är dock att fällorna visat sig stöldbegärliga, kanske för att de liknar elektriska avfuktare.

Foto: Mostphotos