Timmen är slagen för ny klockklang från Sofia Albertina

I januari förra året tystnade det automatiska klockspelet i Sofia Albertinas torn. Det var under den pågående renoveringen som delar av maskineriet blev skadat. Nu är dock klockringen igång igen.
– Kretskort har bytts ut och nu har vi ett bättre system för programmering av klockspelet, berättar Dag Videke, organist i Sofia Albertina kyrka i ett pressmeddelande.
– Under november spelar klockspelet psalmer vid årets slut. När vi går in i adventstiden byter vi till en annan repertoar och spelar advents- och julpsalmer.
Just nu spelar alltså klockspelet fem gånger dagligen.

Så här ser den aktuella repertoaren ut:
Klockan 9: Psalm 490 ”Guds son en gång i morgonglans”
Klockan 12: Psalm 338 ”Som ett klockspel hör jag dig”
Klockan15: Psalm 314 ”Ack saliga dag”
Klockan 18: Psalm 489 (a) ”Han kommer han är nära”
Klockan 21: Psalm 190 ”Bred dina vida vingar”

Bilden ovan: Sedan januari förra året har klockspelet i Sofia Albertina varit tyst – nu ljuder åter klangen. Foto: Hjördis Thelander/Landskrona församling