Albanoskolan: elever får äta i klassrummen i vår

Sedan början av november har F-6-eleverna på Albanoskolan fått äta sina luncher i gymnastiksalen. Det efter att ett fuktlarm stängt den vanliga matsalen i skolans källare. Efter jul är det dock det egna klassrummet som gäller – även under lunchen.

– Idrottshallen är inte ett alternativ, säger Peter Andersson på utbildningsförvaltningen, som är en av de tjänstemän som jobbat med att lösa bespisningsproblemet på Albanoskolan sedan det uppstod för knappt två månader sedan. Då stängdes hela skolans källarplan av, inklusive matsal och slöjdsal, efter att saneringsfirman Anticimex upptäckt ”mikrobiell påväxt” i lokalerna. I ett förråd fanns också halter av tjärämnena PAH. Sedan dess har det alltså blivit för eleverna att traska över skolgården till gymnastiksalen vid lunch. Där har hopfällbara bord och stolar omvandlat den till matsal en gång om dagen.

Utbildningsförvaltningen har övervägt två lösningar under våren, innan det finns tillgång till ordinarie matsal.
– Vi har tittat på externa lokaler, eller att eventuellt ta de egna klassrummen i bruk, berättar Peter Andersson.
Under ett möte förra veckan bestämde sig utbildningsförvaltningen, i samråd med stadens fastighetsavdelning, för det sista alternativet.
– Nu i januari ska vi ha ett möte med kostavdelningen och städavdelningen för att lösa det praktiska, säger Peter Andersson.
– Med den här lösningen slipper vi att förlora undervisningstid som skulle gå till att transportera sig någon annanstans.
Som bekant är klassrum inte lokaler som är anpassade för att hantera mat eller äta i. Men Peter Andersson tror att hygienaspekten är lösbar.
– Precis som när vi började använda gymnastiksalen så kommer vi ha en dialog med miljöförvaltningen för att se till att den biten blir rätt, säger Peter Andersson
Hur länge eleverna kommer äta i klassrummen vågar inte Peter Andersson svara på.
– Beskedet vi fått från fastighetsavdelningen är att den nya matsalen ska vara färdig ”i vår”. Jag kan tyvärr inte ge närmare besked än så, nu ska ju renoveringen upphandlas.

Det kan nämligen dröja innan det finns en ordinarie matsal igen på Albanoskolan.
– Vi kommer ta ett omtag på hela källarplanet, det gäller inte bara matsalen utan alla ytor, säger Magnus Sjunnesson, avdelningschef på fastighetsavdelningen.
– Under våren kommer den omvandlas till trevliga lokaler där vi optimerar ytorna – idag finns det många skrubbar som inte används.
Vad som händer med matsalen är dock inte helt beslutat enligt Magnus Sjunnesson.
– Sannolikt kommer den vara kvar i källaren, men helt klart är att den blir ombyggd. Det är arkitekter som tittar på lösningar nu.
Den nya matsalen kommer ha drygt 100 platser, jämfört med dagens 75. En sak kommer byggas redan nu under julledigheten: en tillfällig varuhiss på utsidan av huset. Skolan har haft sin mottagning av både skolmat och annat via källaren, och därför behövs ett nytt sätt att ta emot varor.

Bilden ovan: I knappt två månader har eleverna på Albanoskolan fått äta lunch i gymnastiksalen. Efter jullovet blir det lunch i egna klassrummet istället. Foto: Arkiv