Årets stadsbyggnadspris till ny skola

Förra året var det höghuset Västerpark som fick det. 2015 gav kommunen på sätt och vis stadsbyggnadspriset till sig själv när campingens nya receptionsbyggnad kammade hem det. Lite så blev det även i år när priset går till Engelska skolan.

Det var inte bara ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden som samlats under tisdagens möte i stadsbyggnadsnämnden, det sista för året. Dit kom även arkitekterna Stefan Östman och Alexander Gösta från arkitektkontoret Liljewalls, och Fredrik Alvarsson och Karin Månsson från byggherren Hemsö, med titlarna projektutvecklingschef och projektutvecklare. Ur handen på Börje Andersson (-), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, fick de ta emot diplom och en plakett att fästa på skolan.
– Ja det var faktiskt en överraskning, säger arkitekten Stefan Östman efteråt.
– Vi har varit och nosat på priset tidigare när vi ritade Emiliaskolan, men då kom vi inte riktigt ända fram.
Den som varit inne på Engelska skolan har kanske lagt märke till en lokal som sticker ut lite. I hörnet mellan huskropparna har arkitekterna ritat in samlingssal med amfiteater-liknande sittplatser. Att bygga aulor när skolor byggs är annars ganska ovanligt nuförtiden.
– Det var inget som Engelska skolan hade önskemål om själva, utan något som vi föreslog, säger Stefan Östman.
– Det blir en bra yta för flexibelt utnyttjande.
I sitt anförande prisade Börje Andersson både den nya skolan, men också den egna nämndens arbete med att få den tillstånd.
– Förslaget föddes i nämnden för fyra-fem år sedan med vissa födslovåndor, sade han och berättade att Engelska skolan kommit som ”grädde på moset” i planeringen av Norra Borstahusen.


FAKTA Nämndens motivering

”Arkitektur i skarpskurna former med sedumtak, fasader av omväxlande ljust tegel, målad betong och grafiska utsmyckningar. Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse. Med en intressant och spännande omsorg om detaljer och god anpassning till både plats och människa manifesterar skolbyggnaden för Internationella Engelska skolan tillsammans med Borstahusen idrottshall ett självklart och viktigt centrum i den växande nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona”.

”Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse” skriver nämnden i sin motivering. Foto: Landskrona stad

FAKTA Tidigare pristagare
2016 – Västerpark samt hedersomnämnande till Vildanden
2015 – Receptionsbyggnad Landskrona stugby & camping
2014 – ingen utdelning
2013 – ingen utdelning
2012 – DSV
2011 – Häststallet, Säbyholms montessori samt hedersomnämnande till Emiliaskolan
2010 – ingen utdelning
2009 – Townhouse kv Rehnschöld, arkitekter Conny Ahlgren och Johnny Lökaas
2008 – ingen utdelning
2007 – ingen utdelning
2006 – Nyhamnsprojektet, byggherrar Gustavssons varv, HSB, AB Landskronahem och Svenska hus
2005 – Klas Klättermus, Kristinebergs fastigheter och Thomas Hultegård
2004 – Kv. Nornan, Bertil Mernsten
2003 – ingen utdelning
2002 – STR Service AB på Mården 2, arkitekt Bengt Holmqvist
2001 – ingen utdelning
2000 – ingen utdelning
1999 – Triangelplatsen, arkitekt Monica Gora
1998 – ingen utdelning
1997 – ingen utdelning
1996 – Haldex tillbyggnad
1995 – ingen utdelning
1994 – Strandpaviljongen, arkitekt Ulf Roos
1993 – Gåsen 4
1992 – Kung Karls varv, arkitekt Peter Broberg

Samtidigt som Engelska skolan byggdes också Borstahusens idrottshall.