Svar: Cykelväg till stationen troligast åtgärd

Att det blir en breddning av bron över järnvägen håller inte kommunens trafikplanerare Birthe Bunke för troligt. Troligare är en gång- och cykelväg till Landskrona station när gångtunneln där öppnas upp mot DSV.

En breddning av bron över Västkustbanan är vad de boende i Säby stationssamhälle önskar. Men att bron byggs om tror inte Birthe Bunke kommer ske inom överskådlig framtid.
– Att bredda broar är vansinnigt dyrt. Vi pratar om kostnader på flera miljoner. De står helt enkelt inte i proportion till behovet, säger hon.
Problemet med obefintlig gång- och cykelvägsanslutning från stationssamhället till stan är dock inte okänt, berättar Birthe Bunke.
– Det har varit en svårlöst situation där länge, säger hon.
Breddad eller tillbyggd bro utesluts alltså av kostnadsskäl. Men kommunen har tittat på andra alternativ, berättar Birthe Bunke. Två av dem har strukits av praktiska orsaker. Ett är att bygga en gång- och cykelväg från stationssamhället norrut, till Säby via Tullstorpsvägen. Där finns det redan idag en tunnel under järnvägsspåren.
– Tullstorpsvägen är statlig väg, och troligtvis är inte Trafikverket så intresserat av cykeltrafik längs den. Dessutom går den på fel håll, så risken finnas att den inte skulle användas, säger Birthe Bunke.
Ett annat förslag som varit uppe är att bygga om tunneln där Säbybäcken går under spåren.
– Det skulle inte vara görbart. Tunneln översvämmas ibland, säger Birthe Bunke.

Avståndet mellan Säby stationssamhälle och Norrestad är bara några hundra meter. Men Västkustbanan är en besvärlig barriär utan ordentlig passage för gående och cyklister.

Hon tror mer på ett tredje alternativ.
– När väl gångtunneln vid stationen öppnas upp österut skulle man kunna förlänga vägen från stationssamhället dit. Det tror jag skulle vara en utmärkt lösning, det är något vi tar med oss i planeringen.
De boende har också önskemål om 50-gräns hela vägen från järnvägsbron till Tullstorpsvägen.
– Det är en tätortsgräns vid viadukten, det är därför det är 70-sträcka. Men jag kommer föreslå att vi eventuellt kan flytta ut tätortsgränsen förbi stationssamhället, att det förekommer cyklister på 70-sträckan är ett starkt argument för det. Men det är en process att flytta tätortsgränser.

De boendes andra önskemål, att farthindren vid samhället byts till chikaner, och att det blir förbud för fordon över 12,5 meter på norra delen av Stenorsvägen, det är Birthe Bunke mer tveksam inför.
– Vägen är en transportled in och ut från Landskrona. Att behöva köra zik-zak skulle bli ett alltför stort hinder för de större fordon som ska in till industriområdet.
– Ett förbud mot lastbilstrafik skulle bli väldigt svårt att genomdriva, tror jag. Det är en betydligt större process än att bara sätta upp skyltar, och vi måste ju ha vägar som är öppna för transporter till verksamheterna.

Bilden ovan: Ett alternativ för de boende i Säby stationssamhälle har varit att använda tunneln där Säbybäcken går under järnvägsspåren. Men den är inte gjord för gång- och cykeltrafik, och översvämmas ofta.

LÄS OCKSÅ: ”De har tröttnat på farlig bropassage”