Kommunen sätter in vakter mot ungdomsgäng

Kommunen sätter in ordningsvakter i Svalövs tätort. Det ingår i en särskild trygghetssatsning med fokus på jul-och nyårshelgerna, som kommunstyrelsen beslutade om i veckan.

Satsningen kostar 300 000 kronor och innefattar sammanlagt nio åtgärder. Av dem är de viktigaste ambulerande ungdomscoacher, ordningsvakter och fler aktiviteter för barn och unga i samarbete med olika föreningar. Även den kommunala stabsfunktionen höjs genom att och en så kallad tjänsteperson i beredskap (TIB) finns under tiden fram till den 7 januari.
Vad innebär TIB?
– Det är att vara tillgänglig för omedelbar samverkan med polis, att kunna ta emot underrättelser om det händer något i Svalövs tätort och sammanställa och återrapportera till politiken och kommunledning, säger Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd och bildningsnämndens ordförande.
Fokus för trygghetssatsningen är jul och nyårshelgerna, då skolorna håller stängt och föreningarnas aktiviteter minskar.
– Under jul och nyår kommer vi att utöka fritidsverksamheten och stödet till ungdomarna, i samarbete med föreningar och andra aktörer skapa fler mötesplatser än vanligt under jul och nyårshelgen. Vi ska försöka skapa lite fler attraktiva fritidsverksamheter och aktiviteter, som vi gör sommarlovsaktiviteterna, men i begränsad omfattning, säger Torbjörn Ekelund.
Det kommer också röra sig ungdomscoacher bland ungdomarna som kan verka som en förebild. Ordningsvakter kommer att ha utökad väktarrondering i Svalövs tätort.
Bakgrunden är olika incidenter med ungdomsgäng under hösten. Det är något som oroar Svalövsborna, enligt Polisens trygghetsmätning 2017, vilket Papperstidningen skrev om för en vecka sedan.
– Vi har under en längre tid haft en gruppering av ungdomar som går i 7e och 8e klass som har blivit alltmer utåtagerande under de senaste månaderna. Skolan har jobbat med detta under ganska lång tid, även om allmänheten inte märkt det. Det rör sig om en kärna av ungdomar som är lite mer ledargestalter, cirka 6-8 stycken. Sedan har det byggts på en svans av följare som vi nu sett kanske närmar sig ett 20-tal. Ungdomar har varit besvärliga i skolan också. Vi har redan gjort några omhändertaganden enligt Lagen om vård av unga, säger Torbjörn Ekelund.
– När vi märkte att detta var så pass etablerat i samhället, så sa vi att nu går det inte längre, nu måste vi skruva upp läget i hela samhället för att få bukt med detta. Målsättningen är att få hem de här ungdomarna igen, så att man få en annan inriktning på dem.
– De är 13-14 år. Agerar vi rätt nu, så går de här ungdomarna att rädda. Vi kan rädda dem till ett bra liv. Fortsätter vi släppa efter, så är det försent när de är 17-18 år,. Då har vi tappat dem för kanske resten av deras liv. Vi kan inte bara sitta stilla.
Trygghetsssatsningen sker i samarbete med polisen, ideella föreningar, andra offentliga aktörer och näringslivet.
– En viktig sak i det vi gör, förutom att få ett grepp om de unga och ge dem en möjlighet, är också att säkerställa övriga medborgares frihet. Övriga medborgare ska inte behöva bli trakasserade, övriga elever har rätt att gå till skolan utan att behöva vara rädda. Det är väldigt viktigt att de här signalerna går fram till medborgarna. Nu gör kommunen åtgärder utöver de normala kommunala åtagandena. Vi måste säkerställa medborgarnas situation också. Medborgare kan inte bli trakasserade utan att samhället reagerar. Det här är en jätteviktig signal. Vi accepterar inte detta. Nu är det stopp, säger Torbjörn Ekelund.