Landskronakonstnärer säljer koldioxid-konst

Konstintresserade i Landskrona har säkerligen inte missat att konstnärsparet Conny Blom och Nina Slejko Blom har ena foten här i staden. Andra foten har de i Slovenien, Nina Slejko Bloms födelseland, och närmare bestämt staden Ljubljana. Det är på stadens moderna museum som de visar sin senaste utställning ”The Green Drawings”. En utställning som både är en traditionell sådan och en konceptuell utställning. Verken på väggarna kan nämligen besökarna köpa för blygsamma 200 kronor styck och ta med sig från utställningen. Varje sålt verk symboliseras sedan med ett kryss.
– Temat för utställningen är klimathotet, och praktiskt säljer vi utsläppsrätter mot teckningar, det vill säga besökarna kan köpa konst väldigt billigt, och med varje verk följer en utsläppsrätt som genom köpet låses från marknaden, förklarar Conny Blom i ett pressmeddelande.
200 kronor motsvarar ungefär utsläppsrätt för ett ton koldioxid som på det viset inte utnyttjas och kommer ut i atmosfären.
Konstnärerna själva har ingen förtjänst av projektet som fått ekonomiskt stöd av Landskrona stad. Conny Blom uppger att det under vernissagehelgen såldes teckningar som motsvarar utsläppet av 29 ton koldioxid.

Bilden ovan: Landskronabaserade konstnärsparet Conny Blom och Nina Slejko Bloms senaste projekt heter ”The Green Drawings”. På moderna museet i Ljubljana visas de gröna teckningarna som besökarna också kan köpa med sig. Varje teckning motsvarar en utsläppsrätt för runt ett ton koldioxid. När en teckning sålts markeras det med ett kryss på väggen. Foto: Dejan Habicht/Moderna galerija Ljubljana