Röstångabornas tjat gjorde susen

Efter att många Röstångabor hörde av sig, gjorde Trafikverket i våras en studie på trafiksituationen i byn. Nu har myndigheten föreslagit en rad åtgärder för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten där.

Bakgrunden till att Trafikverket gjort en så kallad Åtgärdsvalsstudie är ”ett stort antal synpunkter på trafiksäkerheten och boendemiljö i Röstånga, framförallt buller och trafiksäkerhet för gående och cyklister”, skriver Trafikverket i sitt beslut över föreslagna åtgärder. Hög prio är att ”få en acceptabel hastighet i tätorten”. Bland annat föreslår myndigheten så kallade tätortsportar på väg 13, på väg 108 och på väg 1863 (Kolemavägen). En tätortsport kan beskrivas som en avsmalnad vägbana med refug i mitten. Dock är det inte klart än hur tätortsportarna kommer att se ut i Röstånga, berättar Charlotte Lindskog, åtgärdsplanerare på Trafikverket.
– Detta är rekommenderade åtgärder som man tar fram i ÅVS:en (Åtgärdsvalsstudie, red- anm.). Sedan får man titta på om det är rent tekniskt möjligt, det är nästa steg. Det har man inte riktigt sett än. Det kommer i planläggningsprocessen.
– Det planeras också för trafiksäkerhetskameror på väg 13 och vi måste samordna de åtgärder som kommer att genomföras på platsen, säger Charlotte Lindskog.
Hon betonar att åtgärderna i Trafikverkets beslut enbart är rekommenderade åtgärder.
– Bara för att det står att det är rekommenderade åtgärder så är det inte säkert att det landar i just den tätortsporten, utan det kan hända att man kommer ut på platsen och ser att markförhållandena inte är bra, det kan vara vad som helst. Det kan vara så att man landar i en annan lösning. Detta är ursprungstanken.
När det gäller väg 13, så vill Trafikverket ”säkra övergångsstället vid Kolemavägen” och fixa ”säker passage” vid Billingevägen och i korsningen vid väg 108 och ”säkra övergångsställen” på väg 108, enligt beslutet.
Säker passage vid Billingevägen, vad innebär det?
– Det får vi titta på. Man har sett att man vill säkra den korsningspunkten, att det är den passagen man vill se över. Sedan får man titta på vad som är den bästa lösningen, säger Charlotte Lindskog.
Alternativ till övergångsställe för att göra en korsning säker för gående skulle kunna vara refuger eller hastighetssäkrade gångpassager. Att den är hastighetssäkrad gör att bilister inte kan köra mer än den lagstadgade hastigheten där. Det kan göras på olika sätt, berättar hon.
Trafikverket uppskattar att åtgärderna för väg 13 kostar 1,4 miljoner kronor, för väg 108 till 215 0000-2675000 kronor (varav kommunen skulle betala hälften av de cykelrelaterade åtgärderna), och för väg 1865 (Kolemavägen) 200 000 kronor.
Åtgärderna planeras bli genomförda under år 2020, enligt förslaget.

 

Bildtext stora bilden ovan: Exempel på en tätortsport. Foto: Trafikverket. 

 

Röstångabo: ”Bra åtgärder, men vi hade önskat fler”

Lina Wells är en av de Röstångabor som engagerat sig i trafiksäkerheten i byn. Papperstidningen fick kontakt med henne via Messenger eftersom hon befinner sig på resande fot.

Vad tycker du generellt om de föreslagna åtgärderna? Är det tillräckliga åtgärder?
– Åtgärderna är bra men vi hade önskat mer. Väg 108 är lång och en tätortsport vid badet kommer kanske inte innebära att innebära att trafikanterna håller 50 km/h hela vägen till Ica. Vi tycker att kommunen bör sänka hastigheten till 40 km/h både på väg 108 och väg 13.

Har du fått någon uppfattning om hur många tätortsortsportar Trafikverket vill ha? Det är ju både på väg 13, väg 108 och väg 1863 (Kolemavägen).
– Det blir tätortsport vid Ica/Stationen på väg 13 samt övergångsstället på samma väg, även en vid badet på väg 108 samt en ovanför backen på Kolemavägen.

Enligt Trafikverkets beslut så föreslås åtgärderna genomföras år 2020. Vad tänker du om det?
– 2020 låter rimligt med tanke på hur lång tid det tar att planera.