Tredje gången gillt för Sernekes option på att köpa Jäntan

Byggbolaget Serneke är intresserat av att köpa kvarteret Jäntan, eller Flickskolans parkering som tomten också kallas, och där bygga ett kvarter med både bostäder, handel och kontor. De planerna offentliggjordes redan i maj 2015, men ännu har det inte blivit något markköp. I ett första beslut från kommunstyrelsen fick bolaget under sex månader ensamrätt på köpoptionen. När det halvåret passerat förlängdes optionen till årsskiftet 2016/2017. Inte heller ett år senare hade det blivit någon markaffär och optionen förlängdes en andra gång, till den 31 december i år, av dåvarande mark- och exploateringschefen Mårten Olsson som hade rätt att göra detta. Nu, när det bara är dagar kvar till nästa årsskifte, har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tagit beslut om en tredje förlängning. Även denna gång har Serneke sex månader på sig att genomföra ett köp, till och med den 30 juni 2018, och precis som tidigare har mark- och exploateringschefen rätt att förlänga optionen vid behov, dock inte längre än till den 31 december 2018. När Papperstidningen i januari i år pratade med Jonas Håkansson, regionchef Region Syd på Serneke projektutveckling, uppgav han att det är bristen på en ny detaljplan som hindrat bolaget från att genomföra köpet. Den detaljplanen är nu i slutfasen av sin beredning, men ännu inte antagen.

Bilden ovan: Byggbolaget Serneke har stora planer för kvarteret Jäntan. Men något markköp har det inte blivit och nu förlängs köpoptionen en tredje gång. Illustration: Okidoki arkitekter