Många väljer ledighet före pengar

Numera kan anställda i Landskrona stad välja att byta pengar mot ledighet. Kommunen har träffat avtal med ett antal fackförbund som innebär att de anställda kan ansöka om extra semesterdagar i stället för semestertillägg. Många är intresserade av möjligheten, berättar Karolina Håkansson, HR-chef i kommunen.

Meningen med avtalet är att underlätta för anställda som av olika anledningar vill vara mer lediga.

– Det handlar om att minska stressen och om att hjälpa folk att få ihop livspusslet. Pengar betyder mycket förstås, men för dem som till exempel har små barn och skall få ihop sommarlovet kan detta göra stor skillnad, säger Karolina Håkansson.

Möjligheten till mer semester i stället för semestertillägg skrivs in i kollektivavtalen och därefter blir det upp till varje verksamhet att hantera det. Avtalen gäller för alla inom det aktuella avtalsområdet. Förvaltningscheferna har ett ansvar för att följa upp hur det fungerar.

– Det blir också en signal till oss alla att se över: hur ser arbetsbelastningen ut? Det kommer upp andra frågor i kölvattnet, säger Karolina Håkansson.

Förutsättningen för att en anställd skall kunna utnyttja möjligheten till extra semester är att det inte behövs någon vikarie under den tiden. Avtalen är aktuella för anställda som har semestertjänst och inte för anställda med ferietjänster eller uppehållstjänster. Bland de fackförbund som slutit den här typen av avtal med Landskrona stad finns bland andra Vision, DIK och Sveriges Ingenjörer. Av Landskrona stads cirka 3 100 anställda omfattas omkring 1 000 av de avtal som nu träffats.

Karolina Håkansson konstaterar att satsningen kan ses som en del av en större trend, där allt fler människor funderar över hur man använder sin tid och om det går att växla ned. Än så länge gäller möjligheten till extra semesterdagar ganska få inom Landskrona stad, eftersom till exempel fackförbundet Kommunals stora avtalsområde inte omfattas, men intresset är stort.

– Det blev ett stort sug med en gång, vilket är jätteintressant. Kanske är det så att allt fler prioriterar mer tid med varandra i stället för mer pengar. Här finns mycket att fundera på om till exempel social arbetsmiljö.

Karolina Håkansson, HR-chef på stadsledningskontoret i Landskrona stad, ser stora möjligheter med de nya avtal som ger anställda möjlighet att få fler semesterdagar i stället för semestertillägg. Foto: Malin Nävelsö

Vision ser möjligheter i eget val
I Landskrona har fackförbundet Vision varit drivande i frågan om att kunna utöka sin semester. Hamid Goxhuli som är ordförande för Visions Landskronaavdelning ser avtalet som en bra möjlighet för medlemmarna att själva välja.

Vision har varit noga med att hela tiden stämma av med sina medlemmar om förändringen i kollektivavtalet.

– Vi har hela tiden en dialog med medlemmarna och det har bara varit positivt. Många ser möjligheterna i detta och det är många som har sökt, säger Hamid Goxhuli.

För fackförbunden är det viktigt att hela tiden utforska vad man kan göra mer för medlemmarna än det som redan finns på plats, menar Hamid Goxhuli. Den nya möjligheten att välja fler semesterdagar före semestertillägg är just en möjlighet.

– Det är ett komplement till avtalet och inget tvingande. Det ger våra medlemmar möjlighet att prioritera så att det passar dem.