”Min trovärdighet har blivit allvarligt skadad”

Karl-Erik Kruse (S), ordförande i kommunfullmäktige, kommer att utredas för sin användning av Svalövs kommuns tjänstebilar. Han har vid flera tillfällen under 2017 använt kommunens bil inte för kommunala tjänsteärenden, utan för att ta sig till förvaltningsrätten i Malmö där han tjänstgör som nämndeman. Han har samtidigt tagit ut körersättning från förvaltningsrätten.

Karl-Erik Kruse medger utan omsvep att han har gjort fel.

– Jag har tagit ut körersättning från förvaltningsrätten och använt de pengarna för att själv betala parkeringen i Malmö. Jag har gjort fel och det erkänner jag, men jag vill betona att jag inte gjort någon ekonomisk vinning på detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelade vid en presskonferens att man beslutat att begära en utredning av hur Karl-Erik Kruse har använt kommunens tjänstebilar. Utredningen kommer att sträcka sig tillbaka till 2015.

– Vi vill betona att det är en oberoende utredning som skall göras, inte av oss förtroendevalda eller av någon tjänsteman i beroendeställning, säger Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, representerat av Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin, Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD).

Kommunstyrelsens arbetsutskott, representerat av Olof Röstin, Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) samt Torbjörn Ekelund (L) säger att utredningen inte har något att göra med det politiska bråk som innebär att samarbetet mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna om att styra kommunen spruckit. Karl-Erik Kruse kommer också att utredas för kränkande särbehandling av anställda i kommunen.

– När jag pratade med Karl-Erik Kruse i telefon så sade jag att vi kan rekommendera en time-out, men det får han ju ta med sitt parti, säger Fredrik Jönsson (C), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och som leder arbetet där under Birgitta Jönssons (S) sjukskrivning.

Karl-Erik Kruse avvisar tanken på en time-out.

– Någon time-out kommer jag inte att ta, för jag fattar det som att man då fortsätter att ha ersättning för sina förtroendeuppdrag, men att man inte gör arbetet. Det tycker jag inte är okej, utan att då avgår jag i sådana fall. Som jag känner här och nu har min trovärdighet blivit allvarligt skadad och jag kan inte sitta kvar som fullmäktiges ordförande.

Efter ett möte som hölls samma dag som presskonferensen meddelar Socialdemokraterna i Svalöv att Karl-Erik Kruse lämnar samtliga politiska uppdrag, utom att han kommer att sitta kvar som ledamot i kommunfullmäktige.

En bil som Karl-Erik Kruse använt stod en kväll med tänt lyse på kommunens parkering och det var bland annat genom denna incident som den felaktiga användningen blev känd. Förvaltningen har därefter gjort en kontroll av körjournaler och nu kommer alltså beslutet om att en oberoende juridisk utredning skall göras.