Ny stadsbyggnadschef på plats

Johan Nilsson blir ny förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad. Han har tidigare arbetat som planchef och biträdande förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen i staden.

– Johan Nilsson har lång erfarenhet av strategiska stadsbyggnadsfrågor i Landskrona och är väl insatt i förvaltningens olika områden. Hans kompetens och goda ledarskap kommer att vara till fortsatt stor nytta för Landskrona stad, säger Börje Andersson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Landskrona, i ett pressmeddelande.

Landskrona är en kommun där det byggs intensivt just nu och några stadsbyggnadsprojekt som Johan Nilsson kommer att få arbeta vidare med är Norra Borstahusen och utvecklingen av Karslundsområdet.

– Jag är stolt över att vara förvaltningschef i Landskrona där det både finns mod och handlingskraft att göra verklighet av ambitiösa planer och projekt. Det har hänt mycket under de år jag arbetat i staden och min ambition är att leveranstakten ska vara lika hög i framtiden, säger Johan Nilsson, i pressmeddelandet.

Nye stadsbyggnadschefen Johan Nilsson. Foto: Landskrona stad