Rikskänd försvarspolitiker pratar i Teckomatorp

Allan Widman (L) är en av Sveriges mest erfarna politiker, och ordförande för försvarsutskottet i riksdagen. Den 12 februari kommer han till Teckomatorps station när Liberalerna i Svalövs kommun håller årsmöte där.

– Jag tänker prata om försvar och säkerhet och om försvarsberedningens pågående arbete med tonvikt på Skånes behov och möjligheter att bidra till ett förstärkt försvar, säger Allan Widman när Papperstidningen ringer upp honom.
Hur ser det ut för Skånes del?
– Det ser ganska ljust ut, är min bedömning. Nu flyttade ju Rekryteringsmyndigheten, gamla pliktverket, sina mönstringskontor från Kristianstad respektive Göteborg ner till Malmö. Det innebär att just nu finns det bara två rekryteringskontor, ett i Stockholm och ett i Malmö. Det är ett resultat av den folktäthet som vårt landskap har. Det är min bedömning att på sikt så kommer det att leda till större militär verksamhet i Skåne. Det är inte säkert att det leder till att vi återupprättar nya regementen, men i vart fall så kommer verksamheten öka på de organisationsenheter som finns idag.
Glädjande för skåningar kanske?
– Ja, det är det väl. Men samtidigt har ju också Skåne fått en större strategisk betydelse, säger Allan Widman och tänker på eventuell konflikt i Östersjöområdet.
– I många av de scenarior som finns är ju sydöstra Sverige av speciellt intresse, liksom Gotland naturligtvis.
Har du någon relation till Svalöv sedan tidigare?
– Nej, det har jag faktiskt inte. Det är en vacker kommun. Jag älskar det vackra landskapet där uppe, men jag har inga släktband där och jag har inte jobbat i Svalöv.
Hur kommer det sig sig att du kommer till Svalövsliberalernas årsmöte?
– Det var inte bara Svalövsliberalerna, utan det var väl flera andra föreningar som också var inbjudna. Jag brukar ställa upp när det efterfrågas. Det är ju mitt jobb som riksdagsledamot.

Foto: Liberalerna