Synen på kommunchefen en het potatis

Jan Zielinski (S), som föreslås ta över Birgitta Jönssons plats i kommunstyrelsen, kommer in i toppolitiken i en politiskt rörig tid. Socialdemokraterna vill lämna samarbetet med Moderaterna och Liberalerna i den styrande koalitionen. I den schismen ingår bland annat synen på kommunchef Stefan Larsson och hur mycket han har rätt att göra.

Sprickan, som uppkommit i styret mellan Socialdemokraterna å ena sidan och Moderaterna och Liberalerna å andra sidan. Kritiken från Socialdemokraterna gällde bland annat beslutet att återanställa tidigare personalchef Paul Eklund på en ny befattning som biträdande socialchef, med en 14 000 kronor högre lön än tidigare. Det var ett beslut som kommunchef Stefan Larsson tog i samråd med kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S). Kritiken riktade sig också mot ett förslag som innebar utökad delegationsrätt för kommunchef Stefan Larsson. Det förslaget gick dock inte igenom i ett möte i kommunstyrelsen. Istället blev det, med knapp marginal, en inskränkning av kommunchefens delegationsrätt. Just kommunchefens delegationsrätt håller på att utredas just nu, för att se om allt gått rätt till.
– Det har att göra med den turbulens som vi satt igång. Jag vill inte föregripa den utredningen något. Den utredningen får löpa på. Sedan får vi ta diskussionen när den väl dyker upp, vad den här utredningen kommer fram till, med de olika turerna som varit, säger Jan Zielinski.
I ett mejl från den 11 december till Karl-Erik Kruse skriver du att ni ska ”göra allt för att bli av med Stefan”. Är det något som Socialdemokraterna ska fortsätta driva?
– Det vi har sagt hela tiden är att det som vi anser har blivit gjort, det är inte gjort i rätt ordning. Det har varit mycket känslor och det har sagts mycket i affekt under den period som varit från i princip slutet på november fram tills nu egentligen.
– Det har sagts mycket i affekt och det är kanske inte precis lämpligt att säga precis det jag gjorde. Kommer utredningen fram till att det inte har gått rätt till, så får vi ta diskussionen därifrån och se hur vi löser det, säger Jan Zielinski.

Jan Zielinski (S) väntas ta över Birgitta Jönssons plats i kommunstyrelsen.

Anders Svärd (S) håller med om att det är viktigt att invänta utredningen och se vad den kommer fram till.
– Vi måste blicka framåt. Vi kan inte vara kvar i det här negativa, utan måste vara lite proaktiva och framåtskridande i det som vi gör.
Han lyfter också ett varningens finger för att samma förfaringssätt som vid återanställningen av Paul Eklund, håller på att upprepas när kommunen nu letar fram en säkerhetschef.
– Om det nu visar sig att det var ett misstag så är det dumt att göra det misstaget två gånger, säger Anders Svärd och fortsätter:
– Alla tjänster på den nivån måste utlysas och hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Något annat finns inte i mina ögon. Så här kan vi inte hålla på och höfta. Det är inte seriöst och det är framför allt inte värdigt en kommun av vår storlek och för våra invånare, säger Anders Svärd.
 Det är dock inte korrekt, menar kommunchef Stefan Larsson.
– Den tjänsten har alltid varit tänkt att vara en extern rekrytering, vilket vi har redogjort för på såväl kommunalrådsberedningar som i budgetarbetet. Var Anders Svärd (S) har fått sin egen informationen ifrån vet jag jag inte men han har i alla fall inte frågat mig som är ansvarig för rekryteringen.