Arbetsutskott ger grönt ljus för Boklok-hus i Häljarp

Boklok, bostadskonceptet som tagits fram i ett samarbete mellan Ikea och byggbolaget Skanska, ser nu ut att komma till Häljarp. Det efter att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) under måndagen sade ja till ett förlag till markreservationsavtal som ger BoKlok mark och exploatering AB option på att köpa cirka tre hektar tomtmark norr om Landskronavägen, i höjd med Emiliaskolan. Fram till den 31 maj nästa år har bolaget på sig att köpa loss marken, priset ska fastställas i ett senare försäljningskontrakt. Skulle bolaget inte ha köpt marken innan den 31 maj 2019, eller om kommunen inte har färdigt en ny detaljplan för området tills dess, så kan optionen förlängas med sex månader.

Bilden ovan: Det är det rosamarkerade området norr om Landskronavägen i Häljarp som nu är aktuellt för försäljning till Boklok.

Boklok är ett byggkoncept som tagits fram av Skanska och Ikea i samarbete. Tanken är att ett fåtal typhus med prefabricerade element ska ge låga produktionskostnader och därmed ett lågt kvadratmeterpris. Foto: Johan Welander/Bo klok