Kommunalråd kan sitta kvar trots maktskifte

Styrkeförhållandena inom Svalövs kommunfullmäktige har ändrats nu när S gått ihop med C, Fi, V och Mp för att bilda majoritet. Men i Svalövs ”regering”, kommunstyrelsen, lär det inte hända mycket. Den kan nämligen inte väljas om enligt kommunallagen. Det framgår av en utredning av juridiken kring den röriga politiska situationen i Svalöv.

Om den nya majoriteten redan är i majoritet i en nämnd eller styrelse så kan den inte väljas om, det säger kommunallagen. Det gäller till exempel kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen har i dagsläget S, C och Mp sju av 13 platser.
– Den kan inte väljas om. Har man väl fått ett uppdrag så sitter man där under hela mandatperioden, om det inte går att återkalla uppdraget med stöd av någon bestämmelse i kommunallagen, säger Christer Hjert, jurist på Kommunakuten och specialist på kommunallagen.
Inte heller får kommunstyrelsens presidium väljas om, eftersom ordföranden är från den nya styrande majoriteten: Jan Zielinski (S).
– Så länge ordföranden tillhör den nya majoriteten, så kan man aldrig välja om presidiet. Det kommer inte att gå. Då blir konsekvensen att Olof blir kvar som förste vice , säger Christer Hjert.
Det innebär att Olof Röstin (M) får sitta kvar som kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen, om han inte själv väljer att avgå.
– Han får ju en plattform att föra moderat politik, vilket förmodligen är tacksamt inför valet, säger Christer Hjert.
Även Teddy Nilsson (SD) kan sitta tryggt på sin post som andre vice ordförande och oppositionsråd.
Detta bör inte spela någon större roll för själva styret, menar Christer Hjert.
– Kan den nya majoriteten hålla sams, så kommer de att kunna bestämma.
De två nämnder som måste väljas om helt och hållet är de tämligen opolitiska nämnderna valnämnden och krisberedningsnämnden. De övriga nämnderna kan man inte välja om helt och hållet, berättar han. Däremot får fullmäktige, om det vill, välja om presidiet i en nämnd, om ordföranden inte tillhör den politiska majoriteten i fullmäktige.
– Men man behöver inte. Det är fortfarande ett fritt val för fullmäktige att göra det. Det brukar man regelmässigt göra, för att inte krångla till arbetet, säger Christer Hjert.
Nämnder där den kommande majoriteten inte har ordförandeposten är till exempel bildningsnämnden, där Torbjörn Ekelund (L) är ordförande, samhällsbyggnadsnämnden, där Olof Röstin (M) är ordförande och bygg- och räddningsnämnden, där Ann Pettersson (M) är ordförande.
Hur pass vanligt är det att ett styre i en kommun består av ett valtekniskt samarbete och inte ett politiskt?
– Det är ganska vanligt. Det valtekniska samarbetet är ju ändå i någon mening ett politiskt samarbete också, för kan man inte hålla sams politiskt så kommer det valtekniska samarbetet att spricka. Jag menar att det där är en lek med ord. En förutsättning är ju att man hela tiden kan snacka ihop sig och ha majoritet i saker och ting. Annars är det liksom ingen vits med det, säger Christer Hjert.