Landskrona + Svalöv = sant?

Nästa år skall den statliga kommunutredningen presenteras. I väntan på den har tankesmedjan Intelligence Watch tagit fram ett förslag där Skåne får färre och större kommuner om det skulle bli verklighet. Intelligence Watch föreslår att Landskrona och Svalöv går samman till en kommun.

Enligt Intelligence Watch är många skånska kommuner för små för att kunna garantera en bra servicenivå och klara kompetensförsörjningen. Tankesmedjan utgår från ett resonemang där en kommun behöver ha minst 30 000 invånare. I studien har man också studerat arbetspendling och försökt skapa kommuner som får en större gemensam arbetsmarknad.

LÄS OCKSÅ: ”Landskrona + Svalöv: det säger politikerna”

De flesta skånska kommuner har redan i dag omfattande kommunala samarbeten. Landskrona och Svalöv samverkar till exempel i Landskrona-Svalöv Renhållnings AB (LSR) och har gemensam räddningstjänst. Intelligence Watch anser att dessa samarbeten inte alltid räcker till och att större kommuner skulle kunna möta framtidens utmaningar mera effektivt. Tankesmedjan pekar bland annat på problem med en åldrande befolkning, svårigheten att rekrytera och behålla kompetent personal och på behovet av ett stabilt skatteunderlag för den kommunala välfärden.

Så gjordes rapporten

  • Genom att fråga lokalpolitiker och kommunchefer i södra Sverige hur de ser på frågan om kommunsammanslagningar har Intelligence Watch skaffat ett underlag för att föreslå sammanslagning av dagens 33 skånska kommuner till 15, plus tre kommuner som går över länsgränser. Rapporten som är skriven av Anders Olshov, ekonom på Intelligence Watch och Christer Persson, docent i ekonomisk geografi, är tänkt som ett diskussionsunderlag inför den statliga kommunutredningens rapport hösten 2019.

 

Tankesmedjan Intelligence Watch föreslår att dagens 33 skånska kommuner blir 15. Alla kommuner utom Lund, Helsingborg och Hässleholm slås ihop med en eller flera grannkommuner. Tankesmedjan föreslår också tre kommunsammanslagningar över länsgränserna: Båstad med Laholm, Osby med Älmhult och Bromölla med Sölvesborg. Grafik: Per Eeg-Olofsson