Maktskifte ger SD fler poster

På måndagens kommunfullmäktigemöte valdes nya nämnder. Och SD fick uppdragen som vice ordförande i dem.

Svalövs kommuns nya politiska styre består som bekant av det valtekniska samarbetet mellan S, C, V, Fi och MP. Den tyngsta posten som kommunstyrelsens ordförande har S i form av Jan Zielinski. S har även ordförandeposten i vård- och omsorgsnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden. Centerpartiet har ordförandeskapet i kommunfullmäktige, bildningsnämnden, bygg- och räddningsnämnden, valberedningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och det nyinrättade personalutskottet.
Som största oppositionsparti fick Sverigedemokraterna posterna som vice ordförande i alla nämnder.
– Det glädjer mig mycket. Nu skedde det som egentligen skulle skett tidigare. Nu blev det verkställt, säger Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd.
Sverigedemokraterna har varit det största enskilda oppositionspartiet sedan valet 2014, men fick inte posterna som vice ordförande innan, på grund av att dåvarande oppositionspartierna C, V, Mp och Fi hade gått ihop i en valteknisk samverkan. Men när S sparkade ut M och L ur den styrande koalitionen och anslöt sig till det valtekniska samarbetet mellan C, V, Mp och Fi, så blev SD den största oppositionskraften.
I och med att ni nu fått posterna som vice ordförande, innebär det nya styret alltså lite mer inflytande för Sverigedemokraterna?
– Det återstår att se. Det nya styret har ju meddelat i andra forum att det ska vara väldigt transparent. Vi avvaktar och ser vad som händer, säger Teddy Nilsson.
– Jag utgår själv från att det ska bli en förändring, att det finns en förståelse för den demokratiska processen.
Kommunfullmäktiges beslut gäller från den 1 mars.