Politisk strid om husköp vid stationen

Kommunen ska köpa f.d. försäkringskassan vid stationen för 21 miljoner kronor. Det beslutet har treklövern genomdrivit i kommunstyrelsen. Nödvändigt för att hålla uppe tempot i utbyggnaden av handeln söderut menar de. Slöseri med skattepengar som kan gå till bättre saker menar Socialdemokraterna.

De flesta Landskronabor känner antagligen huset vid Östervångsplan som ”gamla försäkringskassan”. I dag är det dock inte försäkringskassan som finns i kontorsbyggnaden, utan företagsinkubatorn Linc. Inte så länge till dock. Weibulls gamla huvudkontor Weibullsholm vid Österleden undergår just nu en omfattande renovering under nya ägaren Hällestadsgruppen. Enligt en överenskommelse som presenterades i oktober så ska Linc flytta dit som första hyresgäst någon gång i höst.

Det är den inringade fastigheten som kommunen nu kan köpa för 21 miljoner kronor.

 

Därför är det osäker vad som kommer finnas i huset i framtiden, och det kommer det förbli även efter att kommunen köpt hus och omkringliggande tomt för 21 miljoner kronor.
– Det finns många tänkbara verksamheter. Något som tidigare har diskuteras är behovet av en stationsnära förskola, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).
Han tillstår samtidigt att det inte i första hand är lokalerna som fått honom och treklöverkollegorna att följa förvaltningens förslag att köpa fastigheten.
– Det ska byggas en ny bussgata mellan stationen och det nya handelsområdet vid Österleden, som också får gång- och cykelväg. Pengar finns redan avsatta i årets budget. Nu är det viktigt att vi håller uppe tempot i utbyggnaden av handeln där, och inte blir försenade av någon långdragen överklagandeprocess i bygglovet.
Hårdraget köper sig alltså kommunen fri från risken med protesterande tomtägare, tanken är nämligen att bussgatan ska gå just över den tomten..

Oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) tycker inte att det är välinvesterade pengar.
– Det är orimligt att kommunen köper ett hus som den inte behöver. De pengarna behövs i välfärden, 21 miljoner motsvarar till exempel 60 lärartjänster. Det är inte en kommunal uppgift att försöka hyra ut tomma kontorslokaler.
– Det är viktigt att det byggs en ny bussgata till handelsområdet, men den måste inte gå över den tomten, man kan göra en annan dragning.

Kommunstyrelsen antog förslaget att köpa fastigheten Hermelinen 1, som den officiellt heter, med röstsiffrorna åtta mot fem. Sverigedemokraterna gjorde ett tilläggsyrkande som innebär att man kompletterar förslaget med att utreda ytterligare användningsområden för fastigheten. Nu går frågan vidare till kommunfullmäktige.

Bilden ovan: Det är det här kontorshuset vid Östervångsplan det gäller. Idag sitter företagsinkubatorn Linc där, men vad det blir för verksamhet i huset i framtiden står ännu skrivet i stjärnorna. Foto: Per Eeg-Olofsson