30-tal vapen inlämnade i Landskrona under vapenamnesti

Sedan den 1 februari är det vapenamnesti hos polisen. Då går det att lämna in vapen och ammunition utan påföljd. Polisen i Landskrona har hittills fått in ett 30-tal vapen.

– Det är någonstans mellan 25 och 30 vapen, säger ställföreträdande lokalpolischef Christian Nordin.
– Det är mest vapen från dödsbon, en del är antikvapen som är helt obrukbara. Vi har också fått in en del ammunition som hagelpatroner. Men hittills har vi inte fått in några militära vapen, från ex-jugoslavien till exempel.
Är vapenamnesti ett effektivt sätt att få in illegala vapen tycker du?
– Till viss del är det effektivt, vi får ju in vapen och ammunition som annars legat kvar hemma hos folk. Sedan kanske man inte ska hoppas allt för mycket på att kriminella lämnar ifrån sig vapen, men om vi bara får in ett enda vapen av den typen så det värt insatsen.
Polisens vapenamnesti varar fram till den 30 april och gäller skjutvapen, ammunition och delar till skjutvapen. Dessa lämnas in på en polisstation, och det går att göra det helt anonymt. Sprängmedel kan inte lämnas in, har man sådana hemma ska man kontakta polisen på telefon istället. När ett vapen lämnats in söker polisen efter en registrerad ägare som har en månad på sig att hämta ut det. Om ingen gör anspråk på vapnet, eller om det inte är registrerat, så skrotas det.

Bilden ovan: Det är inte bara skjutvapen utan även ammunition som kan lämnas in under vapenamnestin som pågår till och med den 30 april. Foto: Mostphotos