Albins lägger ned sin skrivarlinje efter konflikt

Folkhögskolan Albins, med lokaler i ”Postahuset” vid Eriksgatan, kommer att lägga ned sin skrivarlinje och starta en yrkesutbildning till socialpedagog. Det meddelade folkhögskolan på sin sida på Facebook under förra veckan. Albins folkhögskola drivs som en ideell förening och har ABF och ett antal fackliga organisationer som huvudman. Största utbildningen på Albins är skolans studieförberedande, allmänna linje med drygt 100 deltagare per år. Den mest kända kursen är dock den tre terminer långa skrivarlinjen, som nu alltså ska läggas ned. I stället väljer folkhögskolans ledning att satsa på en ny, tvåårig yrkesutbildning till socialpedagog. På Facebook skriver styrelsen:
”I samband med diskussionerna om en Socialpedagogutbildning, förde vi också diskussioner om hur vi skulle prioritera i verksamheten om statsbidraget inte skulle räcka, till allt vi vill genomföra och utifrån resonemanget ovan, kom vi fram till att en socialpedagogutbildning skulle vara viktigare, för det vi definierat som skolans uppdrag, än vad vår nuvarande skrivarlinje är – trots linjens framgångar under sina snart sex år under vårt tak. I regeringens satsning på folkhögskolorna, fick vi tack och lov en sådan tilldelning av statsbidrag, att prioriteringsfrågan ovan inte behövde bli aktuell. Men personalens och deltagarnas upplevelse av att ha känt sig bortprioriterade, om än bara i teorin har nu lett till en sådan situation på skolan att det ändå blivit omöjligt att driva linjen vidare.”