Boende protesterar mot dålig trottoar

Trottoaren som går från väg 13 upp till Kolema är under all kritik. Det tycker Jörgen Salmose som använder den varje dag. Trafikverket uppger att de inte känt till problemet.

– Det är många problem med den. Nu har jag bott här i över 20 år och kommunen har inte rört den. Den ser ut som trottoarerna gjorde i Östeuropa på 60-talet när jag var ute och reste, säger Jörgen Salmose.
Han reagerar på att den på flera ställen är sprucken och ogräsbemängd. Han är också kritisk mot asfaltsåterställning som gjorts där efter fibernedläggning.
– Jag kör med permobilen och det hoppar och hoppar. Jag tänker på mödrar som går där med barnvagn. Det är också ansiktet utåt för kommunen, säger Jörgen Salmose och tänker på att Skåneleden går där.
– Det är en viktig sak för kommunens image.
Förra året ringde han till gatukontoret, men det har inte hjälpt, berättar han.
Det är dock inte Svalövs kommun som ansvarar för vägen, eftersom den är statlig. Kolemavägen ligger inom Trafikverkets driftsområde Bjäre-Åsbo där Jan Nordstrand är projektledare underhåll väg.
– Det är inget som vi hört att gångbanan skulle vara i så dåligt skick, säger han och berättar att anläggningsbolaget Peab har en sexårig entreprenad för underhållet av bland annat den vägen.
– Det är inget som Peab flaggat upp.
Trafikverket jobbar med treåriga beläggningsplaner, alltså planer för när och var man ska asfaltera om, eller på annat sätt göra ny ytbeläggning. I nuvarande treårsplanen finns inte Kolemavägen med.
– Vi får väl åka dit och titta. Visar det sig att den är i så dåligt skick så får vi omprioritera och Peab får åtgärda felen, säger Jan Nordstrand.
Däremot är det varken Trafikverket eller entreprenören Peab som ansvarar för att återställa efter fibernedläggning.
– Det är ju normalt den som grävt som ska återställa. Men det är något som vi kan titta på samtidigt som vi är där och kontrollerar skicket på gångbanan.

 

Bildtexter: 

Exempel på trottoaren, vars standrard Kolemabon Jörgen Salmose tycker är under all kritik: