Byggstart närmare för KlaraBo

Bostadsföretaget KlaraBo köper mark på Felestad för att bygga 50 bostäder.

I höstas tecknade bostadsföretaget ett markanvisningsavtal med Svalövs kommun gällande fastigheten Felestad 27:57, som ligger mellan Energigatan och Bredingegatan i Svalöv. Idag är det det grönområde och parkering där. Nu köper företaget cirka två tredjedelar av marken av Svalövs kommun för nästan 3,4 miljoner kronor. Tanken är att bygga 50 lägenheter i en första etapp.
Andreas Morfiadakis är vd på KlaraBo som har huvudkontor i Malmö.
När börjar ni bygga där?
– Innan sommaren hoppas jag.
Lägenheterna riktar sig till boende i Svalöv och tätorterna runtomkring, alltifrån ungdomar som behöver en första lägenhet till äldre människor som vill lämna sin villa och ha ett enklare boende, berättade Andreas Morfiadakis när Papperstindingen träffade honom i höstas.
KlaraBo har också första tjing att köpa resterande del av fastigheten på Felestad, för att bygga ytterligare ett tjugotal lägenheter i en andra etapp. Det köpet ska i så fall ske inom två år efter tecknandet av köpekontraket.
Vad krävs för att ni ska bygga etapp 2?
– Efterfrågan. Märker vi att efterfrågan är god för den första etappen, så kommer vi göra den andra etappen ganska så omgående.

Bildtext:
Andreas Morfiadakis,vd på KlaraBo. Foto: Jonas Lundin/Arkiv