Flera frågor kvar att lösa på Lantlyckan

HSB, Midroc och Svalövs kommun förlänger avsiktsförklaringen om Lantlyckan. Mer tid behövs för att lösa vissa frågor, berättar Lennart Pettersson, (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Men förseningen hotar hela projektet, menar hans företrädare på posten, Olof Röstin (M).

HSB, Midroc och Svalövs kommun tecknade i maj förra året en avsiktsförklaring angående Lantlyckan, gamla Lantmännentomten i folkmun. Detta för att ”undersöka möjligheterna att på Lantlyckan utveckla projekt för boende, med möjligt inslag av vårdboende/trygghetsboende eller liknande samt kommersiella ytor.” Avsiktsförklaringen skulle gå ut i december och då beslöts att förlänga den till och med april månad. Nu förlängs avsiktsförklaringen ytterligare en gång, till och med den 30 juni, för att ”fortsatta frågeställningar kvarstår att besvara”, enligt beslutet från samhällsbyggnadsnämnden den 27 mars.
– Det är inget dramatiskt i det. Det är för att skapa ytterligare rådrum med hur vi ska hantera det med tomten och kanske även med omgivningen, säger Lennart Pettersson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Hur långt har man kommit?
– Det finns skisser på hur man har tänkt sig. Men det är sådant som vi behöver diskutera, till exempel avståndet till järnvägen, hur nära kan man bygga och hur nära man kan bygga bostäder. Om det finns möjlighet att ha någon typ av kommersiell verksamhet i bottenplanet till exempel, och om man kan ha bostäder ovanpå? Hur löser vi det logistiskt med räddningstjänsten som har utfart mot det området? Påverkar det i någon omfattning? Det är mycket frågan om de praktiska grejerna, där vi ska se om vi kan hitta någon typ av viljeinriktning, för att underlätta för de som nu lägger ner både tid och pengar på att skapa ett område som kan bli riktigt bra.
Vad är det för boende som man tänker sig?
– Kan det bli en mix av bostadsrätter alternativt ägandelägenheter och hyresrätter, så är det bra. Då kan det tillgodose olika boende och deras förutsättningar. Det hoppas vi att vi kan skapa. Det är inte hela fastigheten som de (HSB, Midroc, red. anm.) i detta skedet har tillgång till, utan frågan är hur gör vi då på resten? Hur löser vi det med parkeringar? Är det så att det som är närmast järnvägen kan vara en del som pendlarparkering till det nya stationsläget. Det vet vi inte heller. Vi ska försöka ta ett snabbgrepp över fastigheten. Vi har träffat Midroc och HSB, så vi är helt överens om dessa turer. Det är inget dramatiskt i den delen. Det finns ett fortsatt intresse från bägge parter att försöka utveckla detta, säger Lennart Pettersson.
Nästa steg är att få fram ett markanvisningsavtal, berättar Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.
– Hade vi rullat på som tidigare, utan att byta politisk ledning, så hade vi troligtvis haft en markanvisning klar innan den sista april. Nu är vår målbild att ha den klar innan den sista juni. Vi skapar oss lite mer utrymme med tanke på den här växlingen i politiken, säger Mats Dahlberg.
– Det är en tidsaspekt med tanke på det politiska bytet.
Förseningen gör att projektet hotas, menar Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens tidigare ordförande:
– Risken är att det blir försenat minst ett halvår, istället för att kunna bygga under hösten. För invånarna i Svalöv så är det en klar försämring för utvecklingen. Nu kommer inte bygget av ett trygghetsboende igång och behovet är av ett sådant är väldigt stort. Lantlyckan-projektet är i farozonen, säger han.

Lennart Pettersson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det håller inte Lennart Pettersson med om.
– Vi kan konstatera att så är det inte. Jag vill påstå att alla partier i Svalövs kommun vill att detta ska kunna effektueras. Det finns en överenskommelse med två parter. Den förlänger vi nu. De har ett gemensamt intresse med oss att göra något riktigt bra av detta. Detta äventyrar varken projekt eller någonting annat. Vi tar ett fastare och bredare grepp om vad vi vill ha på den här fastigheten, säger han och fortsätter:
– Är det så att man äger 44 000 kvadratmeter centralt i en centralort, är det ju oerhört viktigt att vi gör rätt. Nu bygger vi för hundra år framåt kanske. Det innebär att vi måste beakta så mycket som det överhuvudtaget är möjligt innan vi drar igång det konkret. Den helhetsbilden har ju saknats med det tidigare styret. Nu är vi överens om att vi vill jobba på det sättet och då gör vi så. Sedan vill vi gärna plocka in Svalövsborna i en sådan här process, säger Lennart Pettersson som välkomnar en medborgardialog.
Han är inte orolig för att det här skulle äventyra projektet.
– Tvärtom. Gör vi nu rätt från början, så även om det tar en månad eller två, så ökar chanserna att det ska bli riktigt bra för Svalövsborna och för Svalövs kommun.
Ärendet om avsiktsförklaringen ska förutom i samhällsbyggnadsnämnden, också upp i kommunstyrelsen den 9 april.

Foto på tomten: Maarten van den Haak/Arkiv